Wi-Fi a SDN

Zastosowania SDN w WLAN

Wykorzystanie SDN w sieciach bezprzewodowych niesie ze sobą wiele zalet. W przypadku SDN polityka przekazywania pakietów/bezpieczeństwa jest definiowana jednorazowo i następnie wymuszana na wszystkich powiązanych elementach przewodowych i bezprzewodowych. Użytkownicy otrzymują identyczne parametry wykorzystania sieci, niezależnie od metody dostępu. Otwarte API pozwala na łatwe przekazanie do kontrolera SDN informacji o nowej konfiguracji czy zmianach. Wspólne zarządzanie siecią przewodową i bezprzewodową ułatwia konfigurację i obniża koszty. SDN jako rozwiązanie otwarte pozwala łączyć komponenty różnych dostawców w jedną sieć.

Przykładów zalet SDN w WLAN jest znacznie więcej. Jedną z nich jest możliwość wykorzystywania tylko jednego profilu sieci oraz metody dostępu do różnych typów sieci (przewodowych czy bezprzewodowych). SDN może monitorować ruch na krawędzi sieci i sterować trasami przepływów określonych aplikacji, pracujących w środowisku bezprzewodowym. Z wykorzystaniem SDN sieć staje się bardziej inteligentna i może dynamicznie zmieniać konfigurację w celu realizacji potrzeb aplikacji. SDN potrafi centralnie zarządzać polityką bezpieczeństwa, czy przydziałem przepustowości dla kluczowych aplikacji. Jedną z kluczowych zalet SDN jest kontrola oraz definiowanie przepływów, niezbędnych do identyfikacji i traktowania pakietów w różny sposób. Pozwala to na zdefiniowanie odmiennych poziomów bezpieczeństwa dla poszczególnych aplikacji, czy zarządzania jakością pakietów (QoS) z bardzo wysoką precyzją. Protokoły SDN powinny zapewniać kompatybilność pomiędzy kontrolerami i punktami dostępowymi, w środowisku zawierającym rozwiązania różnych producentów.

Zobacz również:

  • Netgear wkracza z Wi-Fi 7 dla klientów biznesowych

Największą zaletą SDN dla WLAN jest rozdzielenie planu kontroli od planu przekazywania danych. Kontrolowanie ruchu na krawędzi sieci zwiększa wydajność i zmniejsza opóźnienia. Przykładowo CAPWAP i inne rozwiązania z centralnym kontrolerem WLAN, przekazują ruch z aplikacji do sprzętowego kontrolera i pracują nad nim w tym miejscu, tworząc problemy z wydajnością wewnątrz kontrolera. SDN daje znacznie większą kontrolę na brzegu sieci, niwelując problemy wydajności kontrolera.

Przełączanie i balansowanie ruchem jest dobrą ilustracją wykorzystania SDN. Użytkownicy sieci bezprzewodowych przemieszczają się, co wiąże się z przełączeniami pomiędzy punktami dostępowymi. Aktualnie mechanizmy przełączania są na tyle dopracowane w SDN, że czas potrzebny na przebrnięcie przez ten proces jest praktycznie niezauważalny. W przypadku niektórych aplikacji czasu rzeczywistego nawet niewielka przerwa w transmisji może mieć jednak znaczenie. Przy SDN wybór punktu dostępowego z najlepszym sygnałem może odbywać się szybciej. Wystarczy, że będzie realizowany zapis wartości sygnału dla danego klienta, dostępny dla różnych punktów dostępowych. SDN dodatkowo umożliwi przełączenie pomiędzy urządzeniami różnych producentów, co do tej pory nie było możliwe, dodatkowo nie wymagając ponownego przejścia przez proces zabezpieczeń. Z pewnością będzie także łatwiejsza realizacja przełączania pomiędzy różnymi technologiami, przykładowo LTE oraz Wi-Fi.

Trendy na rynku WLAN

Producenci sprzętu WLAN zauważają potrzebę pełnej implementacji SDN w rozwiązaniach bezprzewodowych. Pojawia się coraz więcej wdrożeń, ale brakuje kompleksowych produktów.

Meru Networks było pierwszym dostawcą, który otrzymał Certificate of Conformance od ONF (OpenFlow Conformance Testing Program) w zakresie kontrolerów WLAN. Produkty Meru mogą pracować w środowisku sprzętu pochodzącego od wielu dostawców. Meru współpracuje z NEC w celu zapewnienia kompatybilności pomiędzy rozwiązaniami Meru 802.11ac oraz NEC programmableFlow Networking SUite. Dodatkowe aplikacje SDN są dostarczane przez Meru App Store. Bilblioteka zawiera zestaw aplikacji, które klient może zainstalować w ramach własnej sieci. Przykładem takiej aplikacji jest Meru Collaborator, która integruje Microsoft Lync z możliwością konfiguracji QoS w ramach heterogenicznej sieci przewodowo/bezprzewodowej.

Extreme Networks zaprezentował platformę SDN bazująca na kontrolerze OpenDaylight. Otwarte API ma stać się standardem zarządzania produktów LAN oraz WLAN. Extreme Networks promuje SDN poprzez program "SDN Innovation Challenge" oferujący wymagrodzenia za najciekawsze aplikacje SDN. Z kolei Aruba Networks wprowadziła na rynek Aruba Mobility Controller oraz elementy WLAN zawierające komponenty SDN, umożliwiające optymalizacją przepływów ruchu. Warto pamiętać, że sprzęt produkowany przez Aruba jest sprzedawany także pod marką Alcatel-Lucent oraz Dell. Ruckuss kieruje się w stronę WLAN NFV (Network Function Virtualization). Aerohive zawiązało strategiczne partnerstwo z jednym z głównych wizjonerów SDN w postaci Brocade. Cisco rozpoczęło wdrażanie strategii SDN od urządzeń serii Catalyst integrujących funkcje przełącznika oraz kontrolera WLAN. Jednocześnie Cisco rozpoczęło proces tworzenia RFC w celu standaryzacji tworzonego SDN API. Cisco w zakresie SDN WLAN duże nadzieje wiąże z produktami Meraki. Produkty kontrolerów oparte o chmurę mogą dużo szybciej i łatwiej zaimplementować strukturę SDN.

Software-Defined Networking pomaga rozwiązać wiele problemów w sieci bezprzewodowej. Głównymi zaletami jest możliwość pracy z dowolnym sprzętem, zwiększona kontrola nad siecią, łatwość użycia. SDN może minimalizować wiele źródeł interferencji i innych sieciowych zakłóceń, poprzez koordynację informacji pochodzących z różnych punktów dostępowych. SDN WLAN pomaga także balansować ruchem, kontrolować redundancję. Implementacja SDN sprawdzi się w sieciach kratowych MESH. Największą jednak zaletą jest możliwość koordynacji i integracji z sieciami przewodowymi, umożliwiająca traktowanie sieci LAN i WLAN jako jedną strukturę.

To dopiero początek rozwoju trendów SDN w rozwiązaniach WLAN. Z pewnością w przyszłości Wi-Fi zostanie zupełnie dostosowane do modelu SDN. Póki co jest to rozwiązanie zbyt skomplikowane. Rozwój WLAN opartych o SDN rozpoczął się, ale potrwa jeszcze zanim zapadnie decyzja o wdrożeniach na szeroką skalę. Aktualnie technologie bazujące na IP tworzą sieci coraz bardziej ujednoliconymi, co jest wystarczającym powodem rozwoju SDN w WLAN.


TOP 200