Whistler na horyzoncie

Microsoft udostępnił wersję beta zapowiadanego od dawna systemu Whistler.

Po wydaniu Windows 2000 i Windows Me (Millennium Edition), Microsoft

udostępnił pierwszą wersję beta systemu operacyjnego następnej

generacji o nazwie kodowej Whistler. Jest ona częścią składową projektu .NET, w ramach którego Microsoft ma projektować oprogramowanie ściśle zintegrowane z Internetem i usługami sieciowymi. Jak informuje producent, nowy system będzie zapewniał stabilności działania systemu Windows 2000, który został wzbogacony o pełną obsługę funkcji "rozrywkowych" znanych z Windows Me. Jedną z nowości ma być możliwość rozpoznawania mowy i pisma ręcznego.

Wydanie kolejnej bety zaplanowano na II kwartał przyszłego roku. Finalna wersja systemu ma się pojawić na rynku w drugiej połowie 2001 r. Whistler prawdopodobnie będzie dostępny aż w 5. wersjach - Server, Advanced Server i Datacenter oraz standardowe wersje: biurowa i konsumencka.

Zobacz również:


TOP 200