WebTrends powie ci prawdę

Dostępna jest coraz większa liczba programów ułatwiających zarządzanie serwerem WWW

Dostępna jest coraz większa liczba programów ułatwiających zarządzanie serwerem WWW

Administrator serwera WWW, który nie ma dość czasu, by zapoznać się z plikami dokumentującymi pracę serwera (czyli tzw. logami), powinien pomyśleć o zaopatrzeniu się w takie narzędzie, jak program WebTrends. Aplikacja ta pobiera informacje ze wspomnianych plików, po czym przetwarza je, dokonując analizy wydarzeń oraz sytuacji, które zostały zarejestrowane, i przedstawia wyniki w przystępnej, bo graficznej formie. Jest to oprogramowanie odpowiednie dla webmastera lub administratora serwera pajęczyny.

Wszystkie serwery WWW podczas swej pracy tworzą wiele rodzajów plików informacyjnych. W większości tych plików (za wyjątkiem pochodzących z serwera Microsofta Internet Information) wykorzystywany jest standardowy format - Common Log Format. Dzięki temu programy, takie jak WebTrends, mogą odczytywać i analizować te pliki. WebTrends jest produktem 16-bitowym i współpracuje ze wszystkimi wersjami Windows.

Omawiany program bada tylko jeden log - dostępu do serwera WWW (access log). Zawiera on informacje, na bazie których można określić, kto odwiedza nasz serwer (bazując przy tym na adresach IP), kiedy i jakie strony ogląda. Na podstawie tych informacji program generuje raport w postaci strony HTML. Za pomocą standardowej przeglądarki można wówczas raport ten obejrzeć, zapamiętać i drukować. Niestety, WebTrends nie bada innych plików informacyjnych generowanych przez serwery - zawierających np. listy serwerów i stron, które zaprowadziły odwiedzających do naszego serwera WWW (tzw. referral log).

Konkurencja

Dostępnych jest wiele programów podobnych w swym działaniu do WebTrends. Wypróbowałem różnorodne skrypty pisane w Perlu oraz wersję beta HitList - produktu MarketWave LLC. Aby poznać nazwy innych narzędzi tego typu, wystarczy posłużyć się jakimkolwiek serwerem służącym do przeszukiwania zawartości Internetu, np. Yahoo, wprowadzając zapytanie ze słowem kluczowym "log analyzer". Źaden jednak z testowanych przeze mnie programów nie wykonywał swej pracy tak łatwo i sprawnie, jak WebTrends.

Do analizy używałem wersji 1.0, a następnie 2.0 (zarówno pod Windows 95 i Windows NT) administrowanego przeze mnie serwera (WebSite z O'Reilly & Associates). Pod koniec każdego miesiąca ściągałem access log i uruchamiałem WebTrends. Za każdym razem otrzymywałem wiele interesujących wiadomości. Na przykład, o tym, że jedna z publikacji, którą napisałem w styczniu, jest po upływie pół roku nadal chętnie czytana, a także wiadomość, że 20% moich czytelników przychodzi spoza Stanów Zjednoczonych. Mogłem poznać częstotliwość odwiedzania serwera w różne dni tygodnia i o odmiennych porach dnia.

Wersja 2.0 zawiera kilka nowych możliwości - takich jak użycie kilku logów do generacji pojedynczego raportu. Inną ważną sprawą jest obsługa języków: japońskiego, francuskiego i niemieckiego. W przypadku wielonarodowych instytucji jest to cecha warta uwagi (WebTrends automatycznie dobiera język dla "krajowego" i "zagranicznego" użytkownika).

Znalazłem także kilka usterek. Używając do analizy wersji 2.0, otrzymałem nieco różne wyniki analizy w stosunku do otrzymanych za pomocą wersji 1.0. Nie było to jednak nic szczególnie istotnego. Wyniki różniły się zaledwie o ok. 1%. Za inną drobną usterkę uznałem konieczność zapamiętywania (oprócz raportu w HTML) ilustracji znajdujących się w odrębnym pliku GIF (przy ręcznym kopiowaniu raportu do innego katalogu w moim serwerze plików). Są to jednak usterki nieznaczne. Oceniam produkt jako wartościowe i namawiam wszystkich webmasterów do zaopatrzenia się w narzędzie umożliwiające określenie, kto i dlaczego odwiedza nasz serwer.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200