Web services w systemach buforujących

Firma Volera udostępniła szczegóły planu wsparcia usług webowych w systemach buforujących, umożliwiającego przyspieszanie ich dostarczania, zarządzanie dostarczaniem oraz zapewniającego bezpieczeństwo dostarczania.

Firma Volera udostępniła szczegóły planu wsparcia usług webowych w systemach buforujących, umożliwiającego przyspieszanie ich dostarczania, zarządzanie dostarczaniem oraz zapewniającego bezpieczeństwo dostarczania. Wsparcie usług webowych ma być naturalnym rozszerzeniem technologii CDN (Content Delivery Network) firmy Volera, służącej do przyspieszania i zarządzania dostarczaniem zawartości statycznej i dynamicznej.

Istniejące sieci IP nie są dostosowane do sprawnego dostarczania usług webowych, będących elementami oprogramowania łączonego "w locie" i umożliwiających komunikacje różnorodnych aplikacji. Ponieważ sieci IP zazwyczaj nie mogą priorytetyzować ruchu, to wiadomość SOAP (Simple Object Access Protocol) zawierająca krytyczne elementy aplikacyjnych web services może zostać przytłumiona przez strumień informacji multimedialnych czy inny ruch HTTP. Do tego dochodzą sprawy zawiązane z bezpieczeństwem dostarczania usług webowych.

Zobacz również:

Oprogramowanie buforujące Volery umiejscawiane jest na serwerach w oddalonych lokalizacjach, takich jak oddziały terenowe firmy, w celu przechwytywania ruchu przemieszczającego się z serwerów źródłowych do odbiorców, buforowania go i dostarczania - w kolejnych zleceniach - z pamięci podręcznej.

Volera ma zamiar przemieszczać usługi webowe bliżej użytkowników końcowych, buforując na obrzeżu sieci współdzielone komponenty aplikacji i wyposażając oprogramowanie buforujące Excelerator w możliwość wykonywania usług webowych, co ma zmniejszyć obciążenie serwerów centralnych i zapotrzebowanie na pasmo. Ponadto ruch wiadomości SOAP ma mieć wysoki priorytet, co będzie zapobiegać opóźnieniom w dostarczaniu.

W kolejnym kroku firma zamierza rozszerzyć możliwości ochronne w celu zapewnienia integralności komponentów usług webowych.

Volera, która planuje rozpoczęcie dostaw oprogramowania obsługującego usługi webowe w październiku, jest jedną z wielu firm na rynku content delivery, poważnie myślących o usługach webowych.


TOP 200