Web services dla urządzeń

Grupa dostawców na czele z Microsoftem, proponuje specyfikację rozszerzającą standard Web services na urządzenia.

Microsoft, BEA Systems, Canon i Intel zaproponowały WS-Directory, która ma przenieść zalety Web services na urządzenia, umożliwiając wykrywanie usług, takich jak np. wyszukiwanie laptopa z lokalną drukarką. WS-Discovery opisuje metody wynajdywania i łączenia urządzeń z Web services.

Opublikowanie specyfikacji ma na celu rozszerzenie istniejącej architektury Web services na urządzenia przetwarzania i peryferyjne, zazwyczaj nie osiągane przez Web services, takie jak PDA, komputery peryferyjne, urządzenia przetwarzania czy elektronika konsumencka.

WS-Discovery ma umożliwić urządzeniom w sieci wysyłanie wiadomości okólnikowych mających na celu wyszukiwanie dostępnych usług. Technologia ta może funkcjonować wspólnie z UDDI (Universal Description, Discovery, and Integration) – technologią katalogową Web services, w ramach której WS-Discovery może być używana przez serwer UDDI do anonsowania usług w sieci.

Microsoft planuje wsparcie WS-Directory w systemie operacyjnym Windows i w swoich narzędziach projektowania, aczkolwiek nie zostały jeszcze podane żadne terminy realizacji tych zamierzeń. Docelowo WS-Discovery ma zastąpić technologie Universal Pug and Play Microsoftu w łączeniu urządzeń z usługami.

WS-Discovery ma być udostępniona do oceny i testów współdziałania, a następnie przedłożona jeszcze nie ustalonej organizacji standaryzacyjnej.


TOP 200