Wdrożono Krajowy System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych

Z początkiem lipca br. w Polsce, jaki i pozostałych państwach członkowskich UE nastąpiło wdrożenie systemu EORI. System został stworzony dla firm uczestniczących w obrocie towarowym Unii Europejskiej z krajami trzecimi i komunikujących się z centralną bazą danych EORI Komisji Europejskiej.

System EORI w Polsce, jest realizowany w Ministerstwie Finansów w Departamencie Służby Celnej. Został on stworzony i wdrożony przez firmę Pentacomp Systemy Informatyczne.

Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych pozwala na obsługę wniosków o nadanie i aktualizację numeru EORI oraz współpracę z systemem centralnym Unii Europejskiej. Wdrożony system umożliwia obsługę ponad 1000 użytkowników (w tym ponad 250 użytkowników jednocześnie) zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Firma realizująca zlecenie zbudowała także podstronę internetową pozwalającą podmiotom gospodarczym na weryfikację aktualnego statusu procesu obsługi wniosku o nadanie numeru EORI.

Unijny System Rejestracji i Identyfikacji Podmiotów Gospodarczych jest częścią tworzonego w UE środowiska elektronicznego cła tworzonego w ramach programu e-Customs. Każdy z krajów członkowskich UE opracowuje swój własny krajowy system EORI, który będzie częścią systemu wspólnotowego EORI. Głównym celem systemu EORI jest przyspieszenie załatwiania formalności i operacji celnych przez przedsiębiorców i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, uczestniczące w czynnościach celnych.


TOP 200