Wdrożenia ERP - drogie, opóźnione i ...

Eksperci Panorama Consulting Group przeanalizowali projekty wdrożeniowe przeprowadzone w ponad 1600 amerykańskich firm.

Przedstawiciele 72% organizacji stwierdzili, że są zadowoleni z uruchomionego systemu. Jednak według autorów raportu niekoniecznie oznacza to, że uruchomione rozwiązanie sprawdza się tak dobrze, jak zakładały analizy poprzedzające wdrożenie. Ogółem ponad 35% ankietowanych osób odpowiadających za uruchomienie systemu ERP stwierdziło, że start produkcyjny nastąpił ze znacznym opóźnieniem względem pierwotnego harmonogramu. Jednocześnie niecałe 22% przyznało, że projekt wdrożeniowy zakończył się wcześniej niż zakładano. Wiele projektów opóźnia się na tyle, że w obliczu postępujących zmian biznesowych, uruchomiony system wspierający zarządzanie funkcjonuje praktycznie w oderwaniu od rzeczywistych potrzeb organizacji.

Odchylenia od wstępnych założeń są jeszcze większe w przypadku ogólnych kosztów wdrożenia. Prawie 52% projektów wdrożeniowych kosztowało więcej niż prognozowano. Zdaniem analityków firmy decydujące się na wdrożenie systemu ERP mogą uniknąć rozjeżdżających się terminów i nadmiernie wysokich kosztów dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie przedwdrożeniowej.


TOP 200