Wczesne ostrzeganie przed wirusami

Symantec wprowadza zmiany do oprogramowania DeepSight Threat Management System (system wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami), dzięki którym przedsiębiorstwa będą się mogły skutecznie bronić przed wirusami rozprzestrzenianymi przez Internet.

Nowa wersja pakietu DeepSight Threat Management System (5.0) jest ściśle zintegrowana z narzędziem Digital Immune System, przekazując mu teraz dane o wirusach, dzięki czemu administrator zajmujący się bezpieczeństwem przedsiębiorstwa może na bieżąco kontrolować wszystkie zagrożenia płynące ze strony Internetu. Po wdrożeniu takiego systemu wirusy będą w porę identyfikowane i powstrzymywane, tak iż taki np. W32.Blaster nie poczyniłby wtedy tak wielkich szkód, jak to miało miejsce w połowie br.

Oprogramowanie DeepSight Threat Management System będzie teraz bardzo szybko kompilować dane odbierane z 20 tysięcy witryn utrzymywanych przez partnerów Symanteca zlokalizowanych na całym świecie. Do tej pory ta funkcja pakietu DeepSight pracowała dość wolno (zbieranie danych o próbach włamania, które są generowane przez systemy IDS), co było krytykowane przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo sieci.

Zobacz również:

W lutym 2003 roku Symantec wprowadził do swojej oferty wersję 4.0 pakietu DeepSight, który mógł zbierać dane o zagrożeniach generowane przez zapory.

Pakiet DeepSight 5.0 zbiera dane z ponad 100 milionów systemów antywirusowych pracujących na całym świecie. Dzięki takiemu rozwiązaniu administratorzy będą mogli szybko identyfikować nowe zagrożenia. A nie jest ich mało – każdego tygodnia pojawia się na świecie ok. 100 nowych wirusów i 70 tzw. "furtek", które pozwalają włamywaczowi wejść do systemu komputerowego.

Pakiet DeepSight jest sprzedawany jako usługa świadczona przez rok. Użytkownik może też zamówić dodatkowo usługę DeepSight Alert Service, która rozsyła do klientów ostrzeżenia o zagrożeniach, wykorzystując takie metody powiadamiania jak wiadomość e-mail, fax, telefon lub usługa Short Message Service (SMS).

DeepSight Version 5.0 oferuje też opcjonalną funkcję Custom Reports (budowanie raportów wykorzystujących informacje zawarte w bazie danych DeppSight) oraz funkcję, która pozwala przedsiębiorstwom publikować w intranecie dokumenty DeepSight ThreatCon (ocena aktualnego stopnia zagrożenia).

Nowa wersja pakietu DeepSight Threat Management System i nowy dodatek Custom Reports są już dostępne.