Wciąż jest praca w USA

Na początku kwietnia br. ukazała się kolejna edycja raportu stowarzyszenia ITAA (Information Technology Association of America), poświęconego amerykańskiemu rynkowi pracy. W opracowaniu zatytułowanym When can you start? można przeczytać m.in. że przewidywane zapotrzebowanie na informatyków w 2001 r. będzie o 44% niższe niż w ub.r. Nie oznacza to jednak braku ofert pracy. Zgodnie z danymi ITAA, w 2001 r. w USA powstanie ok. 900 tys. nowych miejsc pracy. Jedynie 425 tys. stanowisk uda się obsadzić. Liczba wakatów wyniesie więc ok. 475 tys., co stanowi poważny spadek w porównaniu z rokiem 2000, kiedy to nie obsadzonych pozostało prawie 800 tys. stanowisk. Wciąż jednak oznacza to duży brak informatyków.

Eksperci ITAA oszacowali również rozmiary amerykańskiego rynku pracy. Zgodnie z obliczeniami amerykańskie firmy zatrudniają obecnie ok. 10,4 mln informatyków. Prawie 90% z nich, tj. ok. 9,46 mln, jest zatrudnionych w firmach będą- cych końcowymi użytkownikami IT. Pracownicy firm informatycznych stanowią zaledwie 10% tej grupy - ok. 955 tys.


TOP 200