Ważny komunikat Microsoftu dotyczący poprawek bezpieczeństwa dla komputerów Windows 10

Microsoft poinformował, że znosi blokadę uniemożliwiającą automatyczne instalowanie za pomocą opcji Windows Update poprawek bezpieczeństwa na tych komputerach Windows 10, które nie przeszły weryfikacji potwierdzającej, że znajdujące się w ich pamięci oprogramowanie antywirusowe spełnia określone wymogi.

Blokada taka została aktywowana dwa miesiące temu w momencie udostępnienia użytkownikom łat likwidujących podatności Meltdown i Spectre, które zostały wcześniej wykryte w procesorach produkowanych przez firmy Intel, AMD i ARM.

Microsoft wykrył bowiem, że sposób w jaki niektóre programowy antywirusowe wymieniają dane z pamięcią powoduje, że w momencie instalowania na komputerze wspomnianych łat potrafi się on zawieszać wyświetlając komunikat "stop errors", będący odpowiednikiem znanego błędu BSOD (Blue Screen of Death).

Zobacz również:

Microsoft zobowiązał wtedy producentów programów antywirusowych do sprawdzenia czy są one kompatybilne z łatami likwidującymi podatności Meltdown i Spectre, a następnie wprowadzili do Windows Registry nowy klucz potwierdzający, że zgodność taka istnieje. Jeśli jakakolwiek łata likwidująca podatności Meltdown i Spectre stwierdzi, że klucza takiego nie ma, ich instalacja zostanie przerwana.

Obecnie Microsoft doszedł do wniosku, że znakomita większość producentów oprogramowania antywirusowego zmodyfikował już swoje produkty i blokada może zostać zniesiona. Ale uwaga - dotyczy to wyłącznie komputerów Windows 10 i na komputerach

Windows 7 oraz Windows 8.1 dalej obowiązuje. Użytkownicy tych komputerów mają do wyboru dwie opcje: zainstalować program antywirusowy spełniający wymogi Microsoftu albo wstawić na własną odpowiedzialność do rejestru odpowiedni klucz. Instrukcja jak to zrobić znajduje się tutaj.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200