Ważne trendy na 2024

Kyndryl, dostawca usług infrastruktury IT, już od dwóch lat działa jako niezależna spółka giełdowa. Zdaniem przedstawicieli firmy najważniejszymi trendami w najbliższym czasie będą FinOps, sztuczna inteligencja i jej wpływ na bezpieczeństwo oraz koncentracja organizacji na zarządzaniu danymi.

Fot. Brett Sayles/Pexels

Kyndryl wspiera tysiące klientów na całym świecie, w tym w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce (region EMEA), oferując usługi i doradztwo w celu unowocześnienia i transformacji różnych branż, przyczyniając się do ogólnego wzrostu gospodarczego.

Jako klient wewnętrzny (z ang. Customer Zero) Kyndryl rozpoczął swoją podróż na drodze do transformacji w 2021 roku, kiedy stał się niezależną marką zatrudniającą około 90 000 pracowników w 60 krajach. W ciągu mniej, niż dwóch lat firma zredukowała liczbę używanych aplikacji z 1800 zlokalizowanych w ponad 50 centrach danych do kilkuset w całości przeniesionych do chmury. Ponad 100 systemów finansowych organizacji zostało skonsolidowanych na jednej platformie. Firma przewiduje, że jej transformacja cyfrowa oraz związany z nią wzrost produktywności i wydajności pozwoli zmniejszyć koszty operacyjne i zaoszczędzić między 200 a 300 milionów dolarów rocznie.

Zobacz również:

  • Co trzecia firma w Polsce z cyberincydentem
  • AI w walce z przestępstwami finansowymi

Liderzy Kyndryl współpracują z firmami na całym świecie pomagając im w realizacji najpilniejszych celów biznesowych w nowoczesny sposób. Ich zdaniem, niektóre z najbardziej wpływowych trendów, które będą miały wpływ na podejmowanie decyzji IT w 2024 roku i w kolejnych latach to FinOps, sztuczna inteligencja i jej wpływ na bezpieczeństwo oraz koncentracja na zarządzaniu danymi.

Przedsiębiorstwa będą coraz częściej wdrażać FinOps, aby efektywnie zarządzać inwestycjami w chmurę w środowiskach hybrydowych i wielochmurowych. Umożliwi to lepszą kontrolę nad kosztami oraz pełniejszą współpracę między zespołami finansowymi, technicznymi i biznesowymi.

„Jesteśmy dumni, że tworzymy nową wartość, wspierając naszych klientów w migracji do chmury, wykorzystaniu sztucznej inteligencji i zwiększaniu bezpieczeństwa, aby przyspieszyć ich cyfrową transformację. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz zaangażowanie i wiedzę naszych zespołów na całym świecie, pomagamy naszym klientom w zarządzaniu i modernizacji złożonych hybrydowych środowisk IT za pomocą usług o wysokiej jakości, takich jak Kyndryl Bridge i Kyndryl Consult” – mówi Xerxes Cooper, President, Strategic Markets at Kyndryl.

Ważne trendy na 2024

Xerxes Cooper, President, Strategic Markets at Kyndryl, fot. mat PR

Rozwój genAI przyniesie zarówno wyzwania, jak i możliwości w obszarze cyberbezpieczeństwa. Zespoły IT w firmach będą musiały zwrócić baczniejszą uwagę na zarządzanie tożsamością i dostępem do informacji, a także poddać ponownej ocenie tradycyjne modele bezpieczeństwa przy jednoczesnej automatyzacji powtarzalnych zadań i zwiększeniu produktywności.

„Wśród trendów, które będziemy silnie obserwować w kolejnych miesiącach i latach jest wzrost zagrożeń cybernetycznych, zwłaszcza ataków typu ransomware, do projektowania których coraz częściej wykorzystuje się algorytmy sztucznej inteligencji, w tym Gen AI. To czyni je nie tylko bardziej skomplikowanymi, ale również sprawia, że są trudniejsze do wykrycia i dotkliwsze w skutkach, w tym finansowych” – tłumaczy Paweł Raczyński, Dyrektor Zarządzający Kyndryl Poland i Kraje Bałtyckie. „Aby skutecznie przeciwstawić się tym zagrożeniom firmy muszą regularnie testować efektywność przyjętej strategii cyberbezpieczeństwa, a także rozwijać odporność cybernetyczną w sposób holistyczny, uwzględniając nie tylko technologię, ale również ludzi, procesy biznesowe i kulturę organizacyjną firmy” – dodaje.

Ważne trendy na 2024

Faith Taylor, Vice President & Global Sustainability & ESG Officer at Kyndryl, fot. mat. PR

Kyndryl wyznaczył sobie ambitne cele podkreślające odpowiedzialność, jaką organizacja bierze za swoje działania w odniesieniu do biznesu, codziennych operacji, łańcucha dostaw oraz społeczności. W dążeniach do neutralności węglowej firma stworzyła kompleksową mapę drogową działań koncentrującą się na trzech obszarach: redukcji emisji gazów cieplarnianych, współpracy z klientami, a także edukacji wewnętrznej i podnoszeniu zaangażowania pracowników. Wraz z rozpoczęciem działalności Kyndryl ustanowił jasny cel zerowej emisji netto gazów cieplarnianych do 2040 roku. Zamiarem organizacji jest zmniejszenie bezpośrednich i pośrednich emisji o 50% w skali globalnej i wykorzystanie w 100% odnawialnych źródeł energii do 2030 roku.

„Wykorzystując istniejącą i zaawansowaną infrastrukturę IT firmy mogą znacznie zmniejszyć swój wpływ na środowisko, jednocześnie poprawiając wydajność i działając na rzecz zrównoważonego rozwoju” – zauważa Faith Taylor, Vice President & Global Sustainability & ESG Officer at Kyndryl. „W Kyndryl jesteśmy zaangażowani we wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju, która jest zintegrowana z naszą strategią biznesową poprzez stosowanie standardów branżowych, innowacji i zrozumienia dla konieczności pilnych działań. Dumą napawa mnie fakt, że Kyndryl staje w obronie planety, ustanawiając cel zerowej emisji netto do 2040 roku” – komentuje.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200