Warunki pracy

Większość Polaków uważa, że ich miejsce pracy oferuje dobre warunki - wynika z badania IQS Quant Group, przeprowadzonego na zlecenie Eden Springs Poland.

Ankiety zostały przeprowadzone wśród 400 polskich pracodawców i 400 pracowników z firm różnej wielkości z miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Badano tylko fizyczne warunki pracy, pytania nie dotyczyły umów o pracę czy innego rodzaju kontraktów.

Zdaniem 53% badanych, w ich miejscu pracy panują dobre warunki, a 21% - bardzo dobre. Raczej dobrze czuje się w pracy 21%, natomiast tylko 5% uważa, że pracodawca oferuje złe lub bardzo złe warunki pracy.

Zobacz również:

  • Najnowsze badanie dotyczące AI: praca będzie, ale będzie jej mniej
  • LinkedIn niczym TikTok? Portal testuje nowe formaty
  • Data Scientist - jak stawiać pierwsze kroki w branży?

W pojmowaniu pojęcia "inwestycja w pracownika" istnieją duże rozbieżności między pracodawcą a pracownikiem. Dla pracowników poprawa warunków pracy wiąże się przede wszystkim z atmosferą (19%) i zapleczem socjalnym (17%). Dla pracodawcy poprawa warunków to głównie remont i rozbudowa biur i fabryk (14%), poprawa atmosfery (9%), zmiana siedziby firmy (7%), zakup sprzętu biurowego (5%) oraz kursy i szkolenia (1%).

"Połowa pracodawców rozumie działania na rzecz poprawy fizycznych warunków pracy, jako wysiłek włożony w inwestycje strukturalne i sprzętowe. Wynika z tego, iż polscy pracodawcy znajdują się w fazie budowania podstaw biznesu. Dlatego inwestycje w kapitał ludzki, które są naturalne dla pracodawców z bardziej rozwiniętych rynkowo krajów, nie znalazły się na listach preferencji grupy badanych pracodawców" - skomentowała profesor Wiesława Kozek, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego.

Najbardziej zadowoleni z warunków byli pracownicy z firm zatrudniających od 5 do 50 osób. Natomiast pracownicy ze wschodniej części Polski (z województw lubelskiego i podlaskiego) byli najmniej zadowoleni ze swoich warunków pracy - narzekało aż 39% ankietowanych.

Na zadowolenie pracowników z warunków pracy wpływa oświetlenie (80%), dostęp do wody do picia (76%), odpowiednia temperatura (75%), czystość otoczenia (71%), wygodne krzesło (71%), odpowiednia przestrzeń biurowa (68%), niski poziom hałasu (67%), właściwa wentylacja (67%).

Ponad połowa (55%) pracowników nie mówi pracodawcom o swoich zastrzeżeniach dotyczących fizycznych warunków pracy. Konformizm pracowników jest wprost proporcjonalny do poziomu bezrobocia w Polsce. "Polacy wciąż czują się niepewnie na rynku pracy. Wysokie bezrobocie stanowi rodzaj straszaka - pracownicy boją się, że ich uwagi zostaną źle zinterpretowane przez pracodawcę, więc często, aby tylko utrzymać się w pracy, są w stanie znieść bardzo wiele" - powiedziała prof. Wiesława Kozek.

Zdaniem psychologa społecznego, profesora Janusza Czapińskiego, od połowy lat 90. warunki pracy w Polsce systematycznie się poprawiają, m.in. dzięki obecności dobrze zorganizowanych zachodnich firm. Pracodawcy zaczynają dbać o warunki pracy, inwestować w nie, ponieważ wiedzą, że jest to inwestycja w wydajność pracowników.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200