Wartość sprzedaży usług turystycznych przez Internet szybko wzrośnie

Do końca 2001 r. wartość usług turystycznych sprzedawanych przez Internet wzrośnie aż sześciokrotnie - z 5 mld USD uzyskanych w 1999 r. do 30 mld USD w 2001 r. - wynika z szacunków Gartner Group.

Do końca 2001 r. wartość usług turystycznych sprzedawanych przez Internet wzrośnie aż sześciokrotnie - z 5 mld USD uzyskanych w 1999 r. do 30 mld USD w 2001 r. - wynika z szacunków Gartner Group.

Firma przeprowadziła swoje badanie w 33 krajach, wśród ośmiuset osób korzystających z Internetu w pracy oraz w domu. Sondaż wykazał, że przed wykupieniem wycieczki 75% spośród badanych osób dokonywało porównań ofert w sieci, a 16% kupowało w ten sposób bilety. 70% przyznało, że częściej wykupywałoby usługi turystyczne przez Internet, gdyby oferta online była bogatsza i dawała większą możliwość wyboru. Jednocześnie prawie 30% pytanych przyznało, że zakupy w Internecie są dla nich zbyt skomplikowane i mają obawy, co do jakości stosowanych zabezpieczeń.

Konkurencja na rynku turystycznym stale rośnie. Jeden z analityków Gartner Group stwierdził, że firmy turystyczne, które do końca drugiego kwartału 2000 r. nie będą oferować w Internecie kompleksowej oferty oraz możliwości dokonywania rezerwacji i zakupu biletów, zostaną wyeliminowane z rynku lub przejęte.