Warszawa pod kontrolą systemu ERP

W stolicy zakończyło się wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie, które objęło obszary finansowo-księgowy (w tym rachunkowości budżetowej) i kadrowo-płacowy.

W zakresie HR to jeden z największych projektów SAP w Polsce: ponad 7000 objętych pracowników z 19 jednostek posiadających własne działy kadr. Jedną z ważniejszych - dla miasta - wdrożonych funkcjonalności systemu SAP była rachunkowość budżetowa FI-FM - Funds Management, wchodząca w skład rozwiązania dla zarządzania instytucjami publicznymi. W projekt zaangażowanych było ponad 100 osób - pracowników Urzędu Miasta, specjalistów Sygnity odpowiedzialnych za wdrożenie w zakresie finansów, oraz konsultantów BCC, odpowiedzialnych za przedsięwzięcie w zakresie kadr i płac.

Warszawa posiada majątek o wartości 88,5 mld zł i roczny budżet w wysokości 8 mld zł przeznaczony na finansowanie zadań nałożonych na tę jednostkę administracji samorządowej. Są to m.in. transport i komunikacja, edukacja, ochrona środowiska, utrzymanie nieruchomości komunalnych, a także inwestycje drogowe, budowa, utrzymanie i modernizacja budynków użyteczności publicznej. Nad planowaniem, wykonaniem i rozliczeniem wszystkich zadań czuwa ponad 7000 pracowników etatowych pracujących w Ratuszu i 18 urzędach dzielnicowych, pod kierunkiem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy.

"Dostępność nowych narzędzi informatycznych stwarza warunki do efektywnego gospodarowania majątkiem miasta i powierzonymi środkami, a także - do pełniejszego wykorzystania potencjału pracowników urzędu. Wszystko to pozwala nam lepiej pełnić naszą misję, jaką jest służba społeczności mieszkańców Warszawy - miasta o wyjątkowym znaczeniu dla całego kraju" - podsumowuje Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.

O innych wdrożeniach systemów ERP przeczytasz w serwisie ERPStandard.pl:

Microsoft Dynamics AX usprawni pracę Kancelarii Premiera

TETA wdraża system ERP w firmie handlowej ZINO

Duże wdrożenie mySAP ERP w prywatnych szkołach wyższych

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200