Walter pozywa

Stojący na czele wewnętrznej opozycji w koncernie Walter Hewlett pozwał zarząd HP do sądu o stosowanie niedozwolonych metod nakłaniania instytucjonalnych udziałowców do głosowania za fuzją z Compaqiem. Sprawa dotyczyć ma m.in. Deutsche Asset Management, które posiada 1,3% akcji firmy.

Stojący na czele wewnętrznej opozycji w koncernie Walter Hewlett pozwał zarząd HP do sądu o stosowanie niedozwolonych metod nakłaniania instytucjonalnych udziałowców do głosowania za fuzją z Compaqiem. Jako przykład, w pozwie przytoczony jest casus Deutsche Asset Management, które zarządza pakietem 1,3% akcji HP. Spółka należąca do Deutsche Bank początkowo zdecydowała się głosować przeciw fuzji. Tymczasem w ostatniej chwili bank wydał inne dyspozycje, ponieważ zagrożono mu zakończeniem współpracy przy realizacji przyszłych przedsięwzięć HP. Według dokumentów złożonych w amerykańskiej Komisji Giełdowej (SEC), w dniu głosowania ten jedenasty pod względem wielkości akcjonariusz HP zmienił decyzje w przypadku co najmniej połowy przynależnych mu podczas WZA głosów. Według Waltera Hewletta jednym z działań obecnego zarządu, które miało zapewnić poparcie, było włączenie na cztery dni przed głosowaniem Deutsche Banku do grona banków uczestniczących w nowej linii kredytowej o wartości 4 mld USD, którą chce uzyskać HP. W pozwie stwierdza się, że celem powodów jest uzyskanie pewności, że głosowanie w sprawie fuzji, które odbyło się 19 marca było w pełni uczciwe i zgodne z prawem.

Zarząd HP komentuje, że w pozwie brak jest konkretów, a działania Walter Hewletta narażają koncern na szkodę. Carly Fiorina ogłosiła już zwycięstwo w głosowaniu zwolenników połączenia, choć różnica głosów wydaje się nie przekraczać 1%.

Zobacz również: