Walka z rozmyciem obrazu

Toshiba America CP Inc. przedstawiła ostatnio swój najnowszy monitor kolorowy 21'' zawierający układy elektroniczne do zwiększania ostrości.

Toshiba America CP Inc. przedstawiła ostatnio swój najnowszy monitor kolorowy 21'' zawierający układy elektroniczne do zwiększania ostrości.

Monitor P21CR00 posiada płytkę elektroniczną służącą do minimalizacji dyspersji (rozproszenia) wiązki elektronów oraz poprawy ostrości dla obrazów szybko zmieniających się (przy zastosowaniu układów tzw. Parabolic Voltage Circuitry). Monitor oferuje średnicę plamki 0.31 mm. i rozdzielczość 1280x1024 punktów. Zapewnia użycie częstotliwości odchylania poziomego w przedziale od 30 do 65 kHz i odchylania pionowego od 50 do 90 Hz w zależności od trybu pracy. Potrafi pracować łącznie z kartą VGA, 8514/A i komputerami Macintosh P21CR00. Kosztuje 3500 USD.


TOP 200