Walka o trzecią pozycję

W przyjętej we wrześniu 2002 r. strategii Ster-Projekt postawił na budowę centrów przetwarzania danych, systemów bezpieczeństwa, integrację aplikacji i systemy ERP.

W przyjętej we wrześniu 2002 r. strategii Ster-Projekt postawił na budowę centrów przetwarzania danych, systemów bezpieczeństwa, integrację aplikacji i systemy ERP.

Ubiegły rok to dla Ster-Projektu porządkowanie grupy kapitałowej. W 2002 r. zamknięto, sprzedano lub przekształcono w oddziały praktycznie wszystkie spółki zależne. Utworzono kilka centrów kompetencyjnych. Oddział krakowski specjalizuje się obecnie w technologiach internetowych i sieciach rozległych, bydgoski - systemach , a centrala - konsultingu. Z kolei przejęty w 2002 r. krakowski CryptoTech zajmuje się systemami bezpieczeństwa, chociaż za ich sprzedaż odpowiadają pracownicy z Warszawy.

Ster-Projekt uporządkował także procesy wewnętrzne, co zaowocowało uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego spełnienie wymagań normy ISO 9001:2001 i kryteriów wewnętrznego systemu kontroli w zakresie serwisu i sprzedaży. Spełnienie tych wymagań jest niezbędne do prowadzenia przez firmę obrotu towarami strategicznymi. W przypadku Ster-Projektu chodzi przede wszystkim o urządzenia kryptograficzne. Wdrażany jest również kompleksowy system oceny pracownika.

Nowe projekty

Walka o trzecią pozycję

Piotr Smólski, prezes zarządu Ster-Projekt

Najważniejsze jednak dla Ster-Projektu w ub.r. było przyjęcie nowej strategii na lata 2002-2005, przygotowanej wspólnie z McKinsey & Company. "Do 2005 r. chcemy być firmą z obrotami na poziomie grupy w wysokości 500 mln zł" - deklaruje Piotr Smólski, prezes zarządu Ster-Projekt SA. "Nowa strategia to m.in. koncentracja na wysoko specjalizowanych projektach" - dodaje. Należy do nich m.in. budowa jednego z największych centrów przetwarzania danych w Polsce na potrzeby Telekomunikacji Polskiej. "Projekt ten łączy wiedzę z wielu dziedzin - bezpieczeństwa, systemów dostępowych, archiwizacji danych i rozwiązań backupowych" - opowiada prezes firmy.

Inne tego typu projekty to wdrożenia systemów typu fraud detection, za pośrednictwem których można wykrywać nieuczciwe transakcje bankowe, i budowa infrastruktury klucza publicznego PKI. Grupa Ster-Projekt stworzyła infrastrukturę teleinformatyczną dla trzech z pięciu kwalifikowanych centrów certyfikacji w Polsce - TP Internet, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Krajowej Izby Rozliczeniowej (zrealizowane przez CryptoTech).

Nowa strategia firmy zakłada właśnie skoncentrowanie się na budowie centrów przetwarzania danych, systemów bezpieczeństwa i integracji aplikacji. Ster-Projekt oczekuje znacznego wzrostu ilości danych w systemach IT oraz zwiększenia wymagań związanych z ich bezpiecznym przechowywaniem, przetwarzaniem i przesyłaniem. Ster-Projekt będzie również prowadził wdrożenia systemów bankowych, ERP i billingowych.

Przedstawiciele firmy planują przejęcie kilku firm technologicznych działających w obszarach określonych w nowej strategii, ze szczególnym naciskiem na te oferujące rozwiązania dla energetyki. "Chodzi o inwestycje rzędu 5-10 mln zł. Nie wykluczamy jednak fuzji z większą firmą, dzięki której uzyskalibyśmy większą masę krytyczną, która pozwoli nam startować w większych przetargach" - mówi Piotr Smólski. Dla Ster-Projektu interesujące są w szczególności spółki o znaczącej pozycji wśród klientów z sektora bankowego, administracji i energetyki.

Telekomunikacja pomaga

Walka o trzecią pozycję

Ster-Projekt

Bardziej zauważalna obecność w 2002 r. na rynku telekomunikacyjnym pozwoliła Ster-Projektowi na znaczące zwiększenie przychodów. Sprzedaż systemów dla tego sektora wzrosła w ub.r. prawie dwukrotnie - do 107 mln zł. To zasługa umów z Telekomunikacją Polską. Wartość kontraktów zawartych między tym operatorem a Ster-Projektem, między lipcem 2002 r. a styczniem 2003 r., wyniosła ok. 107 mln zł. Były one związane z budową ogólnopolskiego centrum przetwarzania danych i platformy na potrzeby wdrażanego przez TP systemu CRM.

Przedstawiciele Ster-Projektu liczą w tym roku na duży wzrost na rynku systemów ERP, zwłaszcza modułów rozbudowujących ich podstawowe funkcje - w tym CRM i Business Intelligence. Ostatnio firma wygrała przetarg na wdrożenie systemu SAP w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. "Nie są to łącznie wartościowo duże kontrakty, ale uzyskujemy z nich wysokie marże" - mówi Piotr Smólski. Wzrost przychodów mają przynieść także klienci w sektorze energetyki.

Unia i wojsko

Zdaniem przedstawicieli Ster-Projektu, z jednej strony wejście Polski do Unii Europejskiej może być szansą na nowe projekty w administracji i wśród firm prywatnych przygotowujących się do konkurowania z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej. Z drugiej - zwłaszcza biorąc pod uwagę coraz trudniejsze warunki finansowania działań polskich firm IT - także pewnego rodzaju zagrożeniem.

"Międzynarodowe firmy mają znacznie większy kapitał. Wspierane są także przez międzynarodowe instytucje finansowe. Tymczasem udzielenie kredytu polskiej firmie IT jest obwarowane wieloma obostrzeniami" - mówi Piotr Smólski. "Brak kapitału może być zaś problemem podczas uczestniczenia w przetargach w administracji rządowej, która skłania się do finansowania projektów IT w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego, gdzie dostawca finansuje projekt, a jego koszt jest rozliczany w ratach przez kilka lat" - dodaje.

Obecnie Ster-Projekt jest zainteresowany dwoma dużymi projektami w administracji i wojsku. Firma chce uczestniczyć w przetargu na CEPiK. Bierze też udział - wspólnie z - w przetargu na wdrożenie systemu HR w wojsku. "Wraz ze wzrostem firmy będziemy sięgać po coraz większe kontrakty" - deklaruje Piotr Smólski. "Budujemy jednak firmę bardzo ostrożnie. Zaczęliśmy to robić w trudniejszym dla rynku IT okresie, stąd mniejsza niż u firm, które zaczynały wcześniej, «rozrzutność»" - dodaje.


TOP 200