WWW w USA

Z badań rynku wynika, że liczba amerykańskich gospodarstw domowych korzystających z usług World Wide Web wzrosła w maju br. o 50% przekraczając 2 mln.

Z badań rynku wynika, że liczba amerykańskich gospodarstw domowych korzystających z usług World Wide Web wzrosła w maju br. o 50% przekraczając 2 mln.

Trwające kwartał badania przeprowadzone przez National Survey of Hardware Ownership, a udostępniane przez NPD Group obejmowały informacje zebrane poprzez ankiety pocztowe. Ankiety rozesłano do 15 tys. gospodarstw domowych wybranych pod względem demograficnym i geograficznym tak, by odzwierciedlały ogólnonarodowe tendencje.

Otrzymane w ten sposób wyniki świadczą o tym, że amerykanie uzyskują dostęp do WWW poprzez usługi on-line. W kwietniu br. 5,1% (5 mln) gospodarstw domowych w USA korzystało z usług on-line.

Według badań rynek użytkowników domowych korzystających z usług on-line będzie wciąż wzrastał. 5 mln użytkowników usług on-line reprezentuje jedynie trzecią część posiadaczy modemów. Dodatkowo 1,3 mln gospodarstw domowych zamierza w ciągu sześciu miesięcy skorzystać z oferty firm udostępniających usługi on-line.

W 33,2% amerykańskich domów (32,3 mln) znajduje się komputer osobisty. Od stycznia br. liczba gospodarstw domowych wyposażonych w sprzęt PC wzrosła o 1,3%. Roczny przyrost liczby tego typu gospodarstw wynosić ma 5,2%. W ciągu najbliższych sześciu miesięcy ponad 10 mln domów planuje zakupienie nowego bądź unowocześnienie posiadanego już komputera osobistego.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200