WWN - adresowanie w Fibre Channel

Wszystkie urządzenia pracujące w sieciach pamięci masowych powinny mieć unikalne adresy. Są one wtedy właściwie identyfikowane i można mieć pewność, że dane są wymieniane między właściwą stacją nadającą a stacją docelową.

Wszystkie urządzenia pracujące w sieciach pamięci masowych powinny mieć unikalne adresy. Są one wtedy właściwie identyfikowane i można mieć pewność, że dane są wymieniane między właściwą stacją nadającą a stacją docelową.

W sieciach Ethernet karty sieciowe są identyfikowane na podstawie adresów MAC, mających postać sześciu szesnastkowych liczb, czyli 48 bitów (np. 05-f8-ab-4e-21-c1). Nie ma na świecie dwóch kart sieciowych Ethernet, które mają taki sam adres MAC. W sieciach SAN interfejsy, określane w tym środowisku skrótem HBA (Host Bus Adapter), mają też unikalne identyfikatory. Budując sieć SAN, możemy na ich podstawie łatwo stwierdzić, czy poszczególne urządzenia zostały ze sobą prawidłowo połączone.

W sieciach SAN odpowiednikiem systemu adresowania MAC jest system WWN (WorldWide Name). Spotkamy tu też takie określenia, jak WWPN (WorldWide Port Name) i WWNN (WorldWide Node Name). WWPN to nazwa interfejsu HBA, która pojawia się np. wtedy, gdy logujemy się do przełącznika SAN. Adres WWN składa się z szesnastu szesnastkowych cyfr pogrupowanych w osiem par (osiem szesnastkowych liczb). Poszczególne liczby są od siebie oddzielone znakami dwukropków. Adresy WWN mogą więc wyglądać tak: 50:06:04:81:d6:f3:45:42 (system dyskowy firmy EMC), 10:00:00:00:c9:22:fc:01 (interfejs HBA firmy Emulex lub 21:00:00:e0:8b:05:05:04 (interfejs HBA firmy Qlogic).

Adresy WWN mogą mieć różny format (o czym zadecydował IEEE), zależny od wartości pola o nazwie Name Address Authority. Pole to może przyjmować wartość: 1, 2, 5 lub 6:

1 - standardowy 48-bitowy identyfikator

2 - rozszerzony 48-bitowy identyfikator

5 - identyfikator z zarejestrowaną nazwą dostawcy

6 - identyfikator z rozszerzoną zarejestrowaną nazwą dostawcy.

Omówmy każdy z tych formatów, oprócz formatu 6, który jest stosowany bardzo rzadko.

Name Address Authority = 1. Adres składa się z trzech części. Posłużmy się adresem przypisanym interfejsowi wyprodukowanemu przez firmę Emulex: 10:00:00:00:c9:22:fc:01.

WWN - adresowanie w Fibre Channel
Część 1 definiuje, że mamy do czynienia z adresem WWN formatu 1. Tylko jedna z czterech cyfr jest wykorzystana. Pozostałe cyfry muszą mieć wartość 0. Część 2 nosi nazwę OUI (company_id), a część 3 jest unikalnym identyfikatorem interfejsu utworzonym przez jego producenta.

Name Address Authority = 2. Adres składa się z czterech części. Posłużmy się adresem interfejsu firmy Qlogic: 21:00:00:e0:8b:05:05:04.

WWN - adresowanie w Fibre Channel
Część 1 definiuje, że mamy do czynienia z rozszerzonym adresem WWN (format 2). Część 2 zawiera kod zdefiniowany przez dostawcę. Kod jest używany do identyfikowania portów pracujących w węźle sieci lub jest rozszerzeniem numeru seryjnego wstawianego do części 4. Część 3 identyfikuje dostawcę interfejsu. Część 4 zawiera unikalny numer seryjny urządzenia, który jest definiowany przez dostawcę.

Name Address Authority = 5. Format 5 pozwala dostawcom tworzyć unikalne identyfikatory, nie stosując kodów zawierających numery seryjne. Format jest używany przez dostawców interfejsów do tworzenia unikatowych identyfikatorów WWN, które są oparte na numerach seryjnych i fizycznych numerach portów przypisanych poszczególnym urządzeniom, takim jak macierze dyskowe. Adres formatu 3 składa się z trzech części. Posłużmy się adresem używanym przez firmę EMC.

WWN - adresowanie w Fibre Channel
Część 1 definiuje, że mamy do czynienia z adresem WWN formatu 5. Część 2 określa dostawcę. Część 3 zawiera kod generowany przez dostawcę, oparty najczęściej na numerze seryjnym urządzenia, np. podsystemu dyskowego. Dostawcy używają specjalnego algorytmu do generowania tej części adresu WWN. W powyższym przykładzie część 3 powstała w wyniku skompilowania następujących danych: portu 3aa zainstalowanego w podsystemie dyskowym o numerze seryjnym: 123456789.

Identyfikatory dostawców

Każdy dostawca, który chce mieć swój adres WWN, musi zarejestrować identyfikator ID swojej firmy lub identyfikator OUI (Organisationally Unique Identifier). Baza danych zawierająca takie identyfikatory jest zarządzana przez IEEE. Aktualną listę zarejestrowanych dostawców można znaleźć na stronie: standards.ieee.org/regauth/oui/oui.txt.

Identyfikatory mają postać sześciu cyfr. Adres WWN identyfikujący interfejs HBA jest najczęściej drukowany na karcie, a jeśli go tam nie ma, powinien go nam dostarczyć dostawca produktu.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200