WIDEO: DNS jako narzędzie cyberprzestępców

Jak protokół DNS jest wykorzystywany do komunikacji C&C i eksfiltracji danych przez cyberprzestępców, a jednocześnie może być wykorzystany jako środek obrony wzbogacający zespoły SOC o informacje przydatne w reakcji na różne rodzaje zdarzeń, podczas konferencji SEMAFOR 2019 mówił Piotr Głaska, Senior Systems Engineer w firmie Infoblox.

Zobacz również:


TOP 200