WDM w ofercie Microsens

Firma Microsens przedstawiła na targach Exponet 2001 w Kolonii swój nowy system WDM ($Wave Division Multiplexing$) - 4 kanały transmisji o dużej szybkości w jednym włóknie jednomodowym.

Firma Microsens przedstawiła na targach Exponet 2001 w Kolonii swój nowy system WDM (Wave Division Multiplexing) - 4 kanały transmisji o dużej szybkości w jednym włóknie jednomodowym.

Systemy WDM Microsens umożliwiają operatorom sieci telekomunikacyjnych, Internetu, sieci miejskich oraz przedsiębiorstwom dysponującym rozległymi sieciami korporacyjnymi zwiększenie przepływności istniejących linii światłowodowych.

Zobacz również:

  • Rządy coraz częściej blokują swoim obywatelom dostęp do internetu

Urządzenia oparte na technologii CWDM funkcjonują w trzecim oknie optycznym, o długości fali 1550 nm. Odstęp między kanałami wynosi 20 nm. Elementy urządzeń umożliwiają osiągnięcie szybkości do 2,5 Gb/s na kanał, w obydwu kierunkach transmisji.

Podłączenie do sieci jednomodowej, pozwalającej na transmisję na odległość do 70 km, następuje przez interfejs liniowy. Jako interfejs przyłączeniowy może służyć łącze wielomodowe 850 nm lub jednomodowe 1300 nm.

Dzięki większej integracji można podwoić przepływność łączy. Użytkownik może przez jedno włókno światłowodowe typu simpleks transmitować na wysokich przepływnościach 4 niezależne strumienie danych na odległość do 35 km. Dzięki połączeniu dwu 4-kanałowych urządzeń można w jednym standardowym łączu dupleksowym transmitować 8 strumieni danych. W takim systemie przez każde łącze simpleksowe transmisja odbywa się w 4 kanałach. Konfiguracja ta ma istotne zalety z punktu widzenia niezawodności: awaria jednego przewodu spowoduje przerwanie transmisji tylko w czterech spośród ośmiu kanałów.

Nowy produkt jest wyposażony w gniazdo do podłączenia opcjonalnego modułu zarządzania obsługującego protokół SNMP i zarządzanie Web. Moduł ten umożliwia kontrolę warunków działania urządzenia: zasilania, stanu wentylatora, temperatury i stanu połączenia. Można też zainstalować system RPSU (Redundant Power Supply Unit) - nadmiarową jednostkę zasilania.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200