WABIenie producentów

Konkurencja w stosunku do wszechogarniającego środowiska Windows przybiera różne formy. Technologia WABI służy do uruchamiania aplikacji Windows w środowisku Unix.

Konkurencja w stosunku do wszechogarniającego środowiska Windows przybiera różne formy. Technologia WABI służy do uruchamiania aplikacji Windows w środowisku Unix.

WABI to nowa technologia opracowana przez firmę SunSelect (samodzielna jednostka SUN Microsystems Inc.) w celu

uruchamiania aplikacji Windows w środowisku Unix. Korzystając z WABI użytkownik może stosować typowe aplikacje "z półki" dla Windows, na razie w systemie SunOS lub Solaris, niezależnie od tego na jakiej platformie sprzętowej działają te systemy. Twórcy WABI zamierzają zachęcić użytkowników komputerów osobistych PC do przechodzenia na potężniejsze i bezpieczniejsze platformy unixowe, bez straty funkcjonalności i wygody typowych i popularnych aplikacji dla Windows, takich jak arkusze obliczeniowe, edytory tekstowe czy programy graficzne.

Przejście na większe platformy sprzętowe

Przejście na inną platformę sprzętową nigdy nie było sprawą łatwą, zwłaszcza w firmie, która znacznie zainwestowała w oprogramowanie, napisała własne aplikacje, ma duże zbiory danych na komputerach PC, itp. W efekcie wiele firm, zmuszonych (na ogół ze względu na większe bezpieczeństwo danych) do przejścia na systemy unixowe, zachowuje podstawowe aplikacje używane do tej pory na komputerach PC. Nie jest to sytuacja wygodna choćby ze względu na konieczność opanowania nowych interfejsów użytkowych, trudności w integrowaniu aplikacji z różnych środowisk itd.

Jak rozwiązać ten dylemat?

Pojawiło się wiele prób rozwiązania problemu jednoczesnego korzystania z aplikacji Windows i Unix, na jednym

komputerze. Właściwie żadna nie spełnia podstawowych wymagań użytkowych, takich jak:

- zapewnienie dostatecznej szybkości aplikacji Windows na platformie unixowej

- zgodności aplikacji komercyjnych oraz aplikacji opracowanych w firmie z nowym środowiskiem

- integracji ze środowiskiem Unix: wykorzystania jego zasobów, systemu plików, zabezpieczeń systemowych i in.

- pracy programów w nowym środowisku bez żadnych przeróbek i rekompilowania kodu. (Trudno sobie bowiem wyobrazić, że użytkownik ma dostęp do kodu źródłowego typowych aplikacji Windows.)

Emulatory

W handlu dostępne są emulatory systemu operacyjnego DOS na komputerach unixowych. Sytuacja jest dużo łatwiejsza dla systemów z procesorami intelowskimi, gdyż spod systemu Unix uruchamia się po prostu jeszcze jedną aplikację: system operacyjny DOS, ewentualnie także Windows i ma się już dostęp do wielu aplikacji. Jednakże, jeśli rzeczywiście chce się wykorzystać wszystkie możliwości działającego w tle systemu Unix, to na ogół można emulować najwyżej system z procesorem 286. Tak więc bardziej wyrafinowane aplikacje z Windows, wymagające procesora 386 nie będą działać na tak ograniczonym emulatorze.

Sytuacja jest znacznie trudniejsza w przypadku uruchamiania emulatora na procesorze typu RISC. Trzeba teraz, oprócz samego systemu DOS, emulować także wszystkie elementy składowe procesora intelowskiego. Szybkość takich emulacji jest znacznie mniejsza i może zadowolić jedynie mało wymagających użytkowników.

Software Development Kit (SDK)

Jeżeli mamy kod źródłowy aplikacji dla DOS lub Windows, to dobrze opracowany zestaw funkcji i narzędzi (czyli właśnie SDK) ułatwia przeniesienie aplikacji do środowiska unixowego. Biblioteki funkcji API w tym zestawie narzędzi

"tłumaczą" odwołania systemowe do DOS i Windows na odwołania do funkcji bibliotecznych Xlib (zestaw funkcji do XWindow) i na funkcje systemu Unix.

W efekcie, możliwe jest opracowanie aplikacji działających na Unixie, mających wszystkie właściwości oryginalnej

aplikacji dla Windows. Po rekompilowaniu aplikacja działa z wydajnością nowego procesora. Ponieważ istnieją różne wersje Unixa to, aby móc rekompilować aplikację, należałoby posiadać zestawy SDK dla każdej z tych wersji. Dodatkowym utrudnieniem dla opracowania dobrego zestawu SDK i API jest istnienie nieudokumentowanych funkcji systemowych w DOS i Windows.

Co to jest WABI?

WABI to nakładka na system operacyjny Unix, umożliwiająca uruchamianie w nim typowych aplikacji "z półki" dla Windows. W tym celu WABI tłumaczy odwołania systemowe Windows na odpowiednie odwołania do biblioteki Xlib środowiska XWindow/X11, w czasie pracy programu z Windows.

Spośród wszystkich wywołań funkcji, z których korzysta przeciętna aplikacja dla Windows, aż 60-80% dotyczy jądra

tego systemu. Są to funkcje zarządzania oknami, wyświetlania tekstu, formy menu, przesuwania itp. W WABI przygotowano tłumaczenie całego zestawu 16-bitowych funkcji API z Windows na odwołania do biblioteki Xlib. Nie ma więc potrzeby korzystania z emulatora procesora x86 i aplikacje działają szybko.

Jeżeli Unix działa na komputerze z procesorem x86, to wszystkie instrukcje w programie, które nie są odwołaniami

do Windows API, są wykonywane bezpośrednio przez procesor. W przypadku, gdy Unix działa na procesorze RISC istnieje konieczność korzystania z symulatora procesorów intelowskich. Symulator wykonuje instrukcje x86 i zwraca

wynik do aplikacji Windows.

Właściwości WABI

WABI oparte jest na zestawie 16-bitowych funkcji API z Windows 3.1. W efekcie podstawowe właściwości aplikacji

(OLE/DDE, operacje "przenieś i upuść") są zachowane. Tak więc pisząc aplikację dla WABI mamy możliwość uruchomienia jej także w Windows. Ponieważ WABI tłumaczy aplikacje z Windows do środowiska Unix, to korzystają one z wszystkich właściwości tego środowiska i możliwe jest:

- jednoczesne uruchamianie wielu sesji Windows

- korzystanie z grafiki komputera

- przenoszenie tekstu między aplikacjami unixowymi i Windows

- korzystanie z fontów XWindow

- korzystanie z zasobów systemu: drukarki, plików, zasobów sieciowych.

W celu uzyskania zgodności z funkcjami skalowania fontów TrueType z Windows, WABI korzysta z techniki operowania na fontach skalowalnych, opracowanej przez firmę BitStream.

Jakie aplikacje z Windows działają na WABI?

Firma SunSelect ocenia, że ok. dwóch trzecich aplikacji z Windows działa obecnie na komputerach unixowych z WABI. Z najważniejszych aplikacji wymienia się m.in. Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, WordPerfect dla Windows, Lotus 1-2-3 dla Windows, Lotus AmiPro, Harvard Graphics dla Windows, Aldus Pagemaker, CorelDraw, Paradox dla Windows, Quattro Pro dla Windows.

Kto dołączył do WABI?

Obecnie WABI działa już na systemach Interactive Unix i Solaris (dla procesorów x86 i SPARC), opracowanych przez

SunSoft. Firma zamierza dołączać pakiet WABI do każdej kopii Solaris. Bezpłatną kopię mogą otrzymać także dotychczasowi użytkownicy systemu.

Od początku projektu WABI nad opracowaniem i wykorzystaniem tej technologii w systemie Unix SVR4.2 z SunSelect ściśle współpracowała firma Unix System Laboratories (USL). Przygotowuje ona m.in. wersję międzynarodową systemu, zgodną z ISO Latin.

Firma IBM zawarła szersze porozumienie z SunSelect, dotyczące wykorzystania WABI dla procesorów RISC w

komputerach RS/6000 i nowych procesorów PowerPC. Ze swej strony firma IBM dostarczy SunSelect nowe technologie, które obie firmy zamierzają zintegrować z następną wersją WABI. Porozumienie przewiduje także wspólne inwestycje w celu zwiększenia funkcjonalności i wydajności WABI.

Także firma Hewlett-Packard zakupiła licencję na przeniesienie WABI do systemu operacyjnego HP UX, dla

komputerów z procesorami RISC PA. Dołączyła także firma Borland, której wszystkie produkty software'owe dla Windows działają z WABI.


TOP 200