W zgodzie z Europą

Zakończyło się trwające rok wdrożenie systemu SAP R/3 w Tenneco Automotive Polska. Było ono częścią projektu prowadzonego w 29 zakładach tej firmy w Europie i Afryce.

Zakończyło się trwające rok wdrożenie systemu SAP R/3 w Tenneco Automotive Polska. Było ono częścią projektu prowadzonego w 29 zakładach tej firmy w Europie i Afryce.

Wdrożenie zaplanowano na podstawie wzorców z kilkunastu innych fabryk Tenneco w Europie, w których wdrożenie SAP R/3 zakończyło się wcześniej. "Celem grupy kierującej projektem na szczeblu międzynarodowym była unifikacja stosowanych wersji oprogramowania, procesów biznesowych, rozwiązań uzupełniających podstawowy system we wszystkich zakładach Tenneco w Europie. Problem w tym, że nie znaliśmy zasad pracy pozostałych zakładów. Przez pierwsze 5 miesięcy 1999 r. grupa wytypowanych tzw. superużytkowników starała się zdobyć informacje na temat konfiguracji systemu w innych fabrykach i stosowanych tam metod działania, aby na tej podstawie opracować szczegółową dokumentację procesów" - mówi Mariusz Andreczko, kierownik projektu wdrożenia systemu w Tenneco Automotive Polska z Rybnika.

W pewnym sensie polski zespół miał łatwiejsze zadanie, opierając się na sprawdzonych już wzorcach. Z drugiej jednak strony należało wziąć pod uwagę polską specyfikę związaną ze sprzedażą, dystrybucją i finansami, a przede wszystkim wymaganiami polskiej ustawy o rachunkowości.

Zdalny dostęp

Dla osób prowadzących projekt największym wyzwaniem było przestrzeganie jego wewnętrznych procedur, które miały zapewnić zgodność specyficznych, lokalnych rozwiązań z systemem europejskim. Zgodność ta była o tyle istotna, że cały system funkcjonuje na 7 serwerach fizycznie znajdujących się w centrum outsourcingu IBM w Warwick w Wlk. Brytanii, obsługujących prawie 1000 użytkowników z całej Europy.

W Warwick zastosowano rozwiązanie MDMP (Multi Display Multi Process). Na jednym systemie zainstalowanych jest kilka stron kodowych, w przypadku Tenneco - Latin1 i Latin2. Strona kodowa wybierana jest automatycznie przez system na podstawie języka logowania. Połączenie zakładu w Rybniku z serwerem w Wlk. Brytanii jest dokonywane za pośrednictwem sieci korporacyjnej. Ze względu na szybkość pracy zrezygnowano z połączenia satelitarnego.

Polska była jedynym krajem, w którym projekt wdrożenia SAP R/3 nie był prowadzony przez wewnętrzny zespół konsultantów, ale firmę zewnętrzną, w tym przypadku IBM. W pozostałych krajach wdrożenia prowadziła wewnętrzna grupa Impact. "Każde odstępstwo od europejskiego standardu wymagało zgody Impactu" - wyjaśnia Mariusz Andreczko.

Na potrzeby projektu stworzono na platformie Lotus Notes system SIR (System Investigation Request), umożliwiający komunikację w zakresie spraw związanych z projektem między zespołem wdrożeniowym w danym kraju a centralą projektu znajdującą się w Brukseli.

Kontakt elektroniczny

W przyszłości Tenneco zamierza wprowadzić rozwiązania EDI, popularne w branży motoryzacyjnej. Będzie to jednak rozważane dopiero wtedy, gdy firma rozpocznie produkcję tłumików na rynek pierwotny, dla producentów samochodów. Teraz firma wytwarza tłumiki w krótkich i średnich seriach na potrzeby dystrybutorów części zamiennych w systemie zleceniowym. Możliwe jest już składanie zleceń internetowych, wprowadzanych od razu do systemu SAP R/3. Tenneco wykorzystuje również interfejs między SAP R/3 a systemem bankowym Citibanku, umożliwiający automatyczne składanie przelewów i odbieranie wyciągów.

Z systemem SAP zintegrowany jest również system kadrowo-płacowy katowickiej firmy IZIS. Pod koniec roku Tenneco planuje dokonać migracji SAP R/3 z wersji 3.1 H do 4.6 B. Firma korzysta z modułów sprzedaży i dystrybucji, gospodarki materiałowej, planowania produkcji, finansów, kontrolingu i środków trwałych.


TOP 200