W wyścigu z czasem

PZU zakłada, że najważniejsze projekty informatyczne muszą zakończyć się w tym roku.

PZU zakłada, że najważniejsze projekty informatyczne muszą zakończyć się w tym roku.

Na działania związane z informatyzacją Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA wpływają przede wszystkim wyzwania biznesowe, stojące przed tą spółką. Na pierwszym miejscu wymienia się liberalizację polskiego rynku ubezpieczeniowego, która ma nastąpić od stycznia 1999 r. Wtedy to zagraniczne towarzystwa będą mogły swobodniej działać na polskim rynku. Drugie wyzwanie to prywatyzacja firmy. Przyszły inwestor strategiczny będzie zainteresowany stanem zaawansowania prac związanych z systemem informatycznym. Ma to proste przełożenie na atrakcyjność PZU jako partnera.

Ocena efektywności

"Jednocześnie odbywają się zmiany wewnętrzne w spółce, związane z przeniesieniem ciężaru z produktów na kanały dystrybucyjne, a tym samym lepsze dotarcie do klienta. Zmienia się struktura firmy" - mówi Marek Chakowski, członek zarządu, któremu podlega pion informatyczny w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń SA.

W przyszłym roku w PZU zacznie funkcjonować system informowania kierownictwa (MIS), pracujący na bazie hurtowni danych. Powołano już zespół roboczy, który prowadzi wstępne prace studialne. Zanim jednak dojdzie do jego uruchomienia i dane będą do niego spływać ze wszystkich 400 placówek firmy na terenie Polski, konieczne jest zbudowanie sieci rozległej, która by je połączyła, umożliwiając transmisję danych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy powinny uzyskać połączenie z centralą wszystkie 14 oddziałów. Pozwoli to na częściowe uruchomienie systemu informowania kierownictwa.

Ubezpieczenia i finanse

Do równie ważnych zadań stojących przed służbami informatycznymi należy obecnie wznowienie i przyspieszenie realizacji, podpisanej w 1995 r., umowy z Prokom Software, który został partnerem biznesowym PZU. Do głównych zadań związanych z kontraktem z gdyńską spółką należy wdrożenie we wszystkich inspektoratach sytemu ubezpieczeniowego Insurer i finansowo-księgowego FK/X. Prace wdrożeniowe dotyczące systemu finansowo-księgowego PZU ocenia jako wykonane w 90%.

"Musimy jednak skonkretyzować wymagania stawiane systemowi Insurer i określić zobowiązania Prokomu wobec nas i nasze w stosunku do tej spółki. Powinno nastąpić to na początku lipca br. Jesteśmy także w trakcie przygotowywania precyzyjnego harmonogramu wdrożenia" - mówi Marek Chakowski. "Nie chcemy informatyzować PZU dla samej informatyzacji. Systemy informatyczne muszą spełniać pewne nasze wymagania biznesowe. Przede wszystkim zapewnić lepsze informacje kierownictwu, stworzyć lepsze narzędzia do zarządzania spółką. Po drugie ograniczyć koszty" - konkluduje.

Zmiana wymagań

Umowa z 1995 r. - zdaniem przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego - została podpisana jako wynik obecnego wtedy trendu komputeryzacji pewnych działań, a nie w celu stworzenia zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego funkcjonowanie i zarządzanie PZU. Nie określono np. co w praktyce oznacza "zintegrowany". "Z jednej strony było nasze życzenie, z drugiej to, co oferował Prokom" - mówi Marek Chakowski. Nie sprecyzowano także, jakie właściwości powinien mieć system, jakie ma spełniać wymagania. Nie istniała określona strategia informatyzacji PZU.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200