W tym roku ponad 102 mln euro dla Polski

Siedmioletni budżet unijnego programu Erasmus+ wyniesie ponad 14 mld euro. Polska otrzyma około miliarda euro, w tym 102 mln euro w 2014 roku. Ponad jedna trzecia tych środków przeznaczona będzie na szkolnictwo wyższe. Dzięki temu uczelnie będą mogły m.in. prowadzić wymianę zagraniczną studentów, utrzymać mobilność kadry naukowej, zapraszać na wykłady profesorów zagranicznych.

Program Unii Europejskiej Erasmus+ działa od stycznia 2014 roku. Zastąpił kilka dotychczasowych programów edukacyjnych m.in. „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Będzie prowadzony do 2020 roku. W Polsce realizują go trzy ministerstwa: nauki i szkolnictwa wyższego, edukacji narodowej oraz sportu i turystyki.

Erasmus+ przewiduje większe wsparcie dla programów wspólnych realizowanych przez polskie uczelnie z innymi uczelniami. Przedmiotowo zakres programu został rozszerzony o sport, a dzięki wsparciu wyjeżdżających, będą z niego mogły skorzystać osoby mniej zamożne.

Zobacz również:


TOP 200