W trzech fazach

Nowy model zasilacza awaryjnego Symmetra Power Array firmy American Power Conversion przystosowany jest do zasilania 3-fazowego.

Nowy model zasilacza awaryjnego Symmetra Power Array firmy American Power Conversion przystosowany jest do zasilania 3-fazowego.

Zasilacze Symmetra są skalowalnymi urządzeniami modułowymi, przeznaczonymi przede wszystkim do zabezpieczania zasilania serwerów korporacyjnych lub centrów danych. Nowy model wykorzystuje symetryczne, trójfazowe zasilanie na wejściu i ma jednofazowe wyjście napięcia. Jest to często stosowany w Polsce schemat zasilania, który umożliwia obniżenie niezbędnej wartości natężenia zasilania.

Symmetra Power Array wykorzystują opracowaną przez APC technologię równomiernego podziału mocy, umożliwiającą niezakłócone podtrzymywanie zasilania w przypadku wyjęcia pojedynczego modułu zasilania lub akumulatora. Modułowa konstrukcja pozwala na skalowanie mocy lub czasu podtrzymywania zasilania przez instalację odpowiednich, dodatkowych elementów, a także stosowanie nadmiarowych modułów do uzyskania wysokiej dostępności i niezawodności systemu o znaczeniu krytycznym.

Modele Symmetra Power Array o trójfazowym wejściu i jednofazowym wyjściu są już dostępne w wersjach o mocy: 8, 12 i 16 kVA.


TOP 200