W skrócie

Prawo podpisane Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał nową ustawę "Prawo telekomunikacyjne". Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2001 r. Nowa ustawa przewiduje pełną liberalizację rynku usług...

<B>Prawo podpisane</B>

Prezydent Aleksander Kwaśniewski podpisał nową ustawę "Prawo telekomunikacyjne". Ma ona obowiązywać od 1 stycznia 2001 r. Nowa ustawa przewiduje pełną liberalizację rynku usług międzymiastowych i lokalnych od 2002 r., a międzynarodowych od 2003 r. Na mocy ustawy powstanie Urząd Regulacji Telekomunikacji (URT), który przejmie kompetencje Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej. Agencja, a także Państwowa Inspekcja Telekomunikacyjna i Pocztowa, będą działały jedynie do końca tego roku. Ustawa zakłada również rozszerzenie pakietu, tzw. usług powszechnych, o dostęp do Internetu. Przepisy nowego prawa blokują jednak możliwość przydzielenia w przyszłym roku koncesji operatorom UMTS, Sejm odrzucił bowiem senacką poprawkę, która wprowadzała takie rozwiązanie. Oznacza to, że Ministerstwo Łączności musi zdążyć z przyznaniem koncesji do końca tego roku.

***

<B>tp.internet</B> zawarł ze <B>Ster-Projekt</B> umowę ramową, dotyczącą budowy i utrzymania systemu Infrastruktury Klucza Publicznego. Rozwiązanie to ma być wykorzystane przez tp.internet do wystawiania certyfikatów bezpieczeństwa zarówno dla grupy kapitałowej Telekomunikacji Polskiej SA, jak i klientów zewnętrznych.

***

<B>Wielkopolski Bank Kredytowy</B> wprowadził pilotażowy program usług bankowych przez telefon komórkowy z WAP.

***

Andrzej Rybkowski wpłacił do <B>Apeximu</B> 20 mln zł w związku z planowanym objęciem przez niego nowej emisji papierów dłużnych firmy; kwota ta ma zostać przeznaczona na restrukturyzację spółki.

***

<B>Karen Notebook</B> pod koniec roku ponownie rozpocznie starania o debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200