W skrócie

Anna Streżyńska mianowana na stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej... Telekomunikacja Polska została wyznaczona przez UKE do świadczenia usługi powszechnej na terenie całej Polski... Crowley zarobi na umowie z NASK...

PAP: Anna Streżyńska otrzymała od Kazimierza Marcinkiewicza nominację na stanowisko prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Premier zdecydował się na kandydaturę spoza rekomendacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W Kwietniu KRRiT przedstawiła premierowi trzech kandydatów: Ewę Gołębiowską, Andrzeja J. Piotrowskiego, Andrzeja Polaczkiewicza.

Anna Strezyńska dotychczas jedynie pełniła obowiązki szefa UKE, jednakże stwarzało to problem legislacyjny i paraliż decyzyjny UKE. Formuły "p.o" prezesa urzędu nie dopuszcza obowiązujące prawo. Więcej na ten temat pisaliśmy w materiale: Brak prezesa paraliżuje prace Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Anna Strezyńska oprócz kierowania pracami UKE pozostanie wicepremierem transportu i budownictwa, odpowiedzialnym za pion telekomunikacji.

***

Telekomunikacja Polska została wyznaczona przez Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej do świadczenia usługi powszechnej na terenie całej Polski. Operator, będzie m.in. zobowiązany do oferowania usług w ramach pakietu socjalnego uwzględniającego możliwości ekonomiczne osób o udokumentowanych niskich dochodach oraz osób niepełnosprawnych.

Co to jest usługa powszechna:

Usługa powszechna to zestaw usług telekomunikacyjnych, jakie powinny być dostępne wszystkim użytkownikom końcowym stacjonarnych publicznych sieci telefonicznych na terytorium Polski, z zachowaniem wymaganej jakości i po przystępnej cenie. Przedsiębiorcy wyznaczonemu przysługuje dopłata do kosztów świadczenia usługi powszechnej w przypadku ich nierentowności. Wysokość dopłat określa Prezes UKE.

W skład usługi powszechnej Prawo telekomunikacyjne zalicza:

- przyłączenie pojedynczego zakończenia sieci w głównej lokalizacji abonenta z wyłączeniem sieci ISDN;

- utrzymanie łącza abonenckiego z zakończeniem sieci w gotowości do świadczenia usług telekomunikacyjnych;

- połączenia telefoniczne krajowe i międzynarodowe, w tym do sieci ruchomych, obejmujące także zapewnienie transmisji dla faksu oraz transmisji danych, w tym połączenia do sieci Internet;

- udzielanie informacji o numerach telefonicznych oraz udostępnianie spisów abonentów;

- świadczenie udogodnień dla osób niepełnosprawnych;

- świadczenie usług telefonicznych za pomocą aparatów publicznych.

Przedsiębiorca wyznaczony do świadczenia usługi powszechnej:

- dostarcza na żądanie abonenta bezpłatny szczegółowy wykaz wykonanych na jego rzecz usług telekomunikacyjnych (billing);

- zapewnia abonentom możliwośc nieodpłatnego zablokowania połączeń wychodzących do określonych kategorii numeracji lub usług;

- zapewnia abonentom możliwość zablokowania połączeń wychodzących powyżej określonej przez abonenta górnej kwoty faktury.

TP będzie na razie oferować usługi powszechne przez 6 miesięcy. Po kolejnych konsultacjach UKE określi zasady świadczenia tych usług przez operatora na okres 5 lat o który wnioskowała spółka.

***

Crowley Data Poland wygrał przetarg na realizację sieci transmisji danych dla NASK. Wartość kontraktu, zawartego na okres trzech lat, to ponad 20 mln zł. W ramach umowy Crowley będzie świadczył na rzecz NASK usługę transmisji danych o parametrze dostępności 99,9%. NASK wykorzysta współpracę z Crowleyem na potrzeby umów zawieranych z kluczowymi klientami w największych miastach Polski.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200