W roku 2002 Polacy kupili ponad 120 tys. skanerów

Według wyników badań GfK Polonia w 2002 r. sprzedaż skanerów w Polsce wzrosła o ok. 16%. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, należy to uznać za dobry wynik.

Według wyników badań GfK Polonia w 2002 r. sprzedaż skanerów w Polsce wzrosła o ok. 16%. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację gospodarczą, należy to uznać za dobry wynik.

W roku 2002 Polacy kupili ponad 120 tys. skanerów

Rynek skanerów w Polsce w 2002 roku

Dane liczbowe dotyczące sprzedaży nie są jeszcze dostępne, ale można oszacować, że w 2002 r. sprzedano 120-130 tys. skanerów. Oznacza to, że średnio jeden z ośmiu nabywców drukarek jest zainteresowany również przetwarzaniem dokumentów papierowych na postać cyfrową.

Pozycję lidera na rynku skanerów utrzymuje Hewlett-Packard, którego udział wynosi ok. 30%. Za nim plasują się Mustek i Plustek (każda z firm z ok. 20-proc. udziałem) oraz Microtek (10%) i Canon (5%). Do firm z kilkuprocentowymi udziałami można zaliczyć Epsona, Acer i Artec.

Wśród producentów skanerów na rynek masowy można zauważyć podział na dwie grupy - firmy będące jednocześnie wytwórcami drukarek (Hewlett-Packard, Epson, Canon) oraz producentów niezależnych, do których należą przede wszystkim firmy tajwańskie. Należy tu jednocześnie podkreślić, że podział ten dotyczy marek, pod którymi są sprzedawane produkty, a nie ich pochodzenia - zdecydowana większość skanerów jest wytwarzana w fabrykach na Dalekim Wschodzie.

Przy ocenie rynku skanerów warto zauważyć, że dodatkowym, ważnym jego elementem są urządzenia wielofunkcyjne. Z reguły są one wyposażone w skaner, choć niektóre modele oferują tylko funkcje kopiowania, a nie skanowania.

Ponieważ skanery są specjalizowanymi urządzeniami do przetwarzania informacji zapisanej na papierze na postać cyfrową, popyt na nie zależy przede wszystkim od wzrostu popularności systemów do przetwarzania dokumentów elektronicznych.

W przypadku firm i instytucji skanery są wykorzystywane do przekształcania archiwów na postać cyfrową (np. w celu udostępniania kopii cennych starodruków czy map elektronicznych) lub bieżącego przetwarzania papierowych dokumentów na postać obsługiwaną przez firmowe systemy elektroniczne. Głównym motorem sprzyjającym wzrostowi sprzedaży skanerów na masowym rynku konsumenckim jest popularyzacja fotografii cyfrowej. Użytkownicy komputerów i drukarek fotograficznych przetwarzają fotografie papierowe na format cyfrowy. Z jednej strony dotyczy to starych zdjęć, dostępnych tylko w postaci papierowej, z drugiej zaś, wysokie ceny cyfrowych aparatów powodują, że znacznie taniej można kupić klasyczny aparat i skaner, by uzyskać fotografię cyfrową.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200