W przekroju: RFID

Technologia RFID (Radio-Frequency IDentification) ma przed sobą lata znaczącego wzrostu. Coraz szersza adopcja w wielu gałęziach gospodarki i życia codziennego - produkcji, dystrybucji, handlu detalicznym, obronności, służbie zdrowia - zbiega się z coraz niższymi kosztami metek i czytników oraz większą wydajnością i bezpieczeństwem technologii RFID. Za cztery lata wartość rynku wzrośnie czterokrotnie, do 12,3 mld USD.

Technologia RFID (Radio-Frequency IDentification) ma przed sobą lata znaczącego wzrostu. Coraz szersza adopcja w wielu gałęziach gospodarki i życia codziennego - produkcji, dystrybucji, handlu detalicznym, obronności, służbie zdrowia - zbiega się z coraz niższymi kosztami metek i czytników oraz większą wydajnością i bezpieczeństwem technologii RFID. Za cztery lata wartość rynku wzrośnie czterokrotnie, do 12,3 mld USD.


TOP 200