W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura.

Wybór właściwego modelu przetwarzania i przechowywania danych ma niebagatelny wpływ na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjność i innowacyjność na rynku. Co lepsze: własne centrum danych czy outsourcing zasobów w ramach usług kolokacji, infrastruktury dedykowanej i chmury?

Redakcja Computerworld przeprowadziła badanie, które pozwoliło nakreślić preferencje polskich firm w obszarze przetwarzania i przechowywania danych. Jak rodzime przedsiębiorstwa postrzegają różne modele dostarczania zasobów IT? Oto najważniejsze wnioski.

W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura.

Aktualne wyzwania przedsiębiorstw

Wydarzenia ostatnich miesięcy zmieniły funkcjonowanie światowych gospodarek. U progu ery postpandemicznej, przy globalnej niepewności politycznej, przed firmami stoi wiele starych i nowych wyzwań, z którymi będą musiały zmierzyć się w najbliższych miesiącach. W ocenie uczestników badania, największym wyzwaniem jest teraz zapewnienie bezpieczeństwa w obliczu nowych zagrożeń cybernetycznych (67% wskazań) oraz konieczność dostarczenia zatrudnionym narzędzi do pracy hybrydowej przy jednoczesnym usprawnieniu zarządzania w tym obszarze (38%).

Zdawać by się mogło, że wyzwania te najłatwiej zaadresować poprzez przeniesienie systemów i danych do zewnętrznego dostawcy. Z badania wynika, że 54% firm już dzisiaj sięga po usługi chmurowe, a kolejne 30% korzysta z kolokacji lub infrastruktury dedykowanej. Tylko mała część przedsiębiorstw gotowa jest w pełni zrezygnować z posiadania zasobów IT. Potwierdzają to wyniki badania: 75% polskich firm dysponuje własnym centrum danych.

Największy wpływ na wybór modelu przetwarzania i przechowywania danych mają bezpieczeństwo i wysoka dostępność (62%) oraz koszty (59%). Inne czynniki zdają się mieć nieco mniejsze znaczenie, choć nie należy ich pomijać. 32% ankietowanych jako argument za wyborem danego modelu przetwarzania wskazało wysoką skalowalność środowiska i możliwości jej dalszego rozwoju, 29% na dostęp do najnowszych technologii, zaś kolejne 26% respondentów na zgodność z regulacjami branżowymi i przepisami prawa. Blisko co czwarty uczestnik badania (22%), podejmując decyzję o miejscu przetwarzania i przechowywania danych, kieruje się możliwością zapewnienia środowiska pracy zdalnej. W grupie firm, które już dzisiaj korzystają z usług kolokacji i infrastruktury dedykowanej, odsetek ten sięgnął aż 40%.


KOMENTARZ EKSPERTA

Adam Kowalczyk, Senior Product Manager w Netia S.A.

Ciemnie chmury gromadzą się nad światową gospodarką. Inflacja i szeroko pojęte bezpieczeństwo to dwa główne wyzwania, z którymi musi się zmierzyć również branża IT. Potwierdziły to wyniki badania, według których największym wyzwaniem dla firm jest zapewnienie bezpieczeństwa firmy w obliczu nowych zagrożeń cybernetycznych. Jednocześnie, bezpieczeństwo i wysoka dostępność znalazły się wśród najczęściej wskazywanych czynników przy wyborze modelu przetwarzania.

Chmura obliczeniowa może pomóc firmom poprawić bezpieczeństwo, przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Sztandarowym przykładem takiego działania jest budowa ośrodka zapasowego w chmurze, czyli Disaster Recovery jako usługa. Dzięki temu wykładniczo rośnie możliwość zachowania ciągłości działania systemów, nawet w przypadku krytycznych awarii ośrodka podstawowego. Jednocześnie, koszty poprawy bezpieczeństwa są nieporównywalnie niższe dla chmury niż samodzielnej budowy bliźniaczej infrastruktury w innym Data Center. Nie jest to trudna we wdrożeniu usługa, szczególnie w przypadku firm, które korzystają z rozwiązań VMware.

Lokalni dostawcy, którzy swoje chmury oparli o technologię VMware, mają bogate doświadczenie w rozwiązaniach DRaaS. Cieszy fakt, że według badania ich rozwiązania są chętnie wybierane przez firmy.

Zastanawiające w raporcie jest to, że 41% respondentów uznaje koszt energii za mało istotny, co może świadczyć o tym, że w wielu przypadkach nie dokonano analizy wydatków z tytułu energii w nadchodzącym roku. W większości przedsiębiorstw ten wzrost wielokrotnie przekroczy podwyżki wynagrodzeń w dziale IT. Migracja do chmury lub kolokacja, pozwalające generować oszczędności na energii, mogłyby całkowicie zniwelować wzrost płac w działach IT.


Prywatna chmura

Blisko połowa badanych przedsiębiorstw (48%) korzysta z dwóch lub trzech modeli przetwarzania danych. Z uwagi na wysoki odsetek firm, które posiadają własne centra danych (75%) albo korzystają z kolokacji (30%) bardzo często zasoby własne łączone są z usługami chmurowymi. Problem w tym, że klaster wirtualizacji pozostaje tylko zbiorem zwirtualizowanych zasobów, a o architekturze hybrydowej mówimy dopiero w momencie wdrożenia chmury prywatnej we własnym centrum danych i jej integracji z chmurami publicznymi.

Tylko lub aż 44% firm wdrożyło usługi prywatnej chmury obliczeniowej we własnych centrach danych lub wynajmowanej infrastrukturze (kolokacja, dzierżawa). Chmura prywatna dostarcza im zestaw komplementarnych funkcji i rozwiązań dla centrów danych. 57% z tej grupy przedsiębiorstw wykorzystuje mechanizmy rozproszenia zasobów między centra danych, aby zapewnić ciągłość działania systemów, a 30% firm zintegrowało zasoby serwerowni z jedną lub wieloma chmurami publicznymi w ramach chmury hybrydowej. 39% organizacji wdrożyło zaś w swoich centrach danych mechanizmy mierzenia wykorzystania zasobów oraz raportowania kosztów. Model rozliczeń za zużyte zasoby pozwala precyzyjnie dekretować koszty według wydziałów, użytkowników czy prowadzonych projektów.


KOMENTARZ EKSPERTA

Piotr Podlawski, Cloud Business Director Beyond.pl

Dynamiczne zmiany rynkowe oraz niepewne otoczenie makroekonomiczne wymuszają na coraz większej ilości firm zmiany w zakresie polityk utrzymywania własnej infrastruktury. Wpływają na to również rosnące koszty inwestycji we własne serwerownie oraz nieprzewidywalne ceny energii, które powodują, że utrzymanie własnego data center w niektórych przypadkach staje się nieopłacalne. Od kilku lat obserwujemy także problem wynikający z wysokich kosztów pozyskania wykwalifikowanej kadry i dużej rotacji pracowników. W związku z tym firmy powinny umożliwić własnym zespołom skoncentrowanie się na utrzymaniu i rozwoju aplikacji, danych oraz systemów wewnętrznych. Dostępność różnych modeli przetwarzania danych wspiera takie podejście oraz daje firmom ogromne możliwości i niezwykłą elastyczność. Coraz więcej organizacji wybiera podejście hybrydowe łączące infrastrukturę IT utrzymywaną lokalnie (we własnej serwerowni lub zewnętrznym, wyspecjalizowanym obiekcie data center) z rozwiązaniami chmurowymi. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonego z Computerworld badania. Aż 90% przedsiębiorstw wskazało na infrastrukturę hybrydową jako kierunek rozwoju polityki utrzymaniowej. Tę tezę potwierdzają nasze obserwacje i doświadczenie. Jako operator data centers o najwyższych standardach bezpieczeństwa w tej części Europy i dostawca różnych modeli chmur kompleksowo obsługujemy i utrzymujemy środowiska hybrydowe naszych klientów. Odsetek firm, które dywersyfikują utrzymanie infrastruktury IT systematycznie rośnie w ostatnich latach i ten trend będzie się utrzymywał.


Kolokacja i infrastruktura dedykowana

Uczestnicy badania mają dość wyraźnie nakreślone opinie odnośnie kolokacji i infrastruktury dedykowanej. 66% ankietowanych uznało, że kolokacja i jej pochodne jako forma outsourcingu infrastruktury zapewniają dostęp do technologii i rozwiązań kosztownych lub trudnych do pozyskania we własnym centrum danych. Niewielu mniej, bo aż 64% respondentów jest zdania, że kolokacja zwiększa bezpieczeństwo i ciągłość działania biznesu.

Czy zatem w ogólnej ocenie przeniesienie serwerów, macierzy dyskowych i sieci do zewnętrznego dostawcy (kolokacja) poprawiło, albo jeśli tego jeszcze nie zrobiono, poprawiłoby bezpieczeństwo, dostępność i niezawodność zasobów IT firmie? Na tak postawione pytanie 49% uczestników badania odpowiedziało, twierdząco. Między firmami, które już dzisiaj korzystają z kolokacji, a tymi, które tego nie robią, różnice zdają się być niewielkie (53% vs. 47%). Jeśli pod uwagę weźmiemy tylko odpowiedzi „zdecydowanie tak” nietrudno zauważyć istotną przewagę organizacji (23% vs. 13%), które już dzisiaj przeniosły część lub całość zasobów do kolokowanego centrum danych.

W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura.

Jednocześnie firmy nie zamierzają przestać inwestować w lokalne serwerownie. 35% przedsiębiorstw planuje dokonać modernizacji firmowego centrum danych w najbliższych 12 miesiącach. Co więcej, wśród planowanych inwestycji pojawiają się też te dotyczące chmury. 28% przedsiębiorstw zakłada migrację własnej infrastruktury do chmury, 29% uruchamianie kolejnych usług chmurowych, a 17% rozwój infrastruktury w chmurze. W niepewnych czasach wybór właściwego modelu przetwarzania i przechowywania danych ma niebagatelny wpływ na zapewnienie ciągłości działania przedsiębiorstwa oraz jego konkurencyjności i innowacyjności na rynku.

Badanie Computerworld „W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura.” zostało przeprowadzone we wrześniu 2022 roku na grupie ponad 100 średnich i dużych przedsiębiorstw, z których 24% zatrudniało ponad 2000 osób. Ankietowane podmioty wywodziły się z różnych sektorów gospodarki. Najliczniej reprezentowane były przedsiębiorstwa przemysłowe, produkcji i wydobycia (25%), sektora finansowego (19%) oraz FMCG (16%). Na pytania odpowiadały osoby zatrudnione na stanowiskach bezpośrednio związanych z IT (96%).

Pełna wersja raportu „W poszukiwaniu optymalizacji. Centra danych, kolokacja i chmura.” dostępna jest do pobrania tutaj.


W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]