W pogoni za wydajnością

W ciągu minionych ośmiu lat wśród krajów kandydujący do Unii Europejskiej największy wzrost wydajności pracy nastąpił w Polsce.

Jak wynika z raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy, w Polsce wzrost wydajności pracy zarówno w przeliczeniu na roboczogodzinę jak na jednego robotnika wynosi 5% rocznie. Na Słowacji ten wskaźnik wynosi 4%, w Czechach ok. 2%, w Unii Europejskiej zaś 1,3%.

W krajach Europy Środkowo - Wschodniej pracownicy pracują długo - w Czechach i na Słowacji ok. 2 tys. godzin rocznie, a dla porównania w USA i w Japonii tylko 1850 godzin rocznie. Nie oznacza to jednak, że w naszym regionie pracownicy wytwarzają więcej. Przeciętny polski pracownik w ciągu godziny wytwarza zaledwie jedną trzecią tego co pracownik niemiecki.

Zobacz również:

Niższa wydajność, mimo szybkiego tempa jej wzrostu, wiąże się w krajach naszego regionu przede wszystkim z przestarzałymi technologiami oraz gorszą organizacją pracy.


TOP 200