W oczekiwaniu na plan

Mijają dwa miesiące, odkąd Nortel złożył wniosek o ochronę przed wierzycielami. Firma znajduje się pod zarządem komisarycznym. Trwają prace nad planem uzdrowienia.

Wniosek o ochronę Nortel Networks przed wierzycielami został zgłoszony 14 stycznia równolegle w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i Wlk. Brytanii. Według przedstawicieli firmy, po kilku miesiącach analiz i nieudanych poszukiwań ewentualnego partnera ochrona przed wierzycielami została uznana za najlepsze rozwiązanie mające na celu m.in. zabezpieczenie środków koniecznych do przeprowadzenia gruntownej reorganizacji. W efekcie, cała globalna organizacja Nortel Networks przeszła pod zarząd komisaryczny, a europejskie oddziały koncernu podlegają zasadom brytyjskiego prawa upadłościowego. Administrują nimi wyznaczeni przez brytyjski sąd przedstawiciele . Ich rolą jest m.in. kontynuowanie działalności biznesowej na dotychczasowych zasadach i opracowanie planu naprawczego, najbardziej opłacalnego z punktu widzenia wierzycieli, inwestorów i długofalowej strategii firmy.

Pierwotne plany restrukturyzacji Nortela zakładały, że firma wykorzysta okres ochronny na opracowanie planu naprawczego. Szczegółowego harmonogramu działań spodziewano się jeszcze w lutym. Przede wszystkim jednak wierzyciele, inwestorzy i partnerzy firmy oczekiwali jasnej i spójnej polityki komunikowania o sytuacji. W ciągu dwóch miesięcy Nortel wycofał się z prac nad mobilną wersją technologii WiMAX, sprzedał rozwiązania serii Alteon izraelskiej firmie Radware, zapowiedział plan zwolnienia kolejnych 10% załogi i wycofał się z produkcji przełączników i routerów Carrier Ethernet.

Z niepotwierdzonych informacji wynika też, że kierownictwo kanadyjskiego koncernu prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży kluczowych działów biznesowych. Według pojawiających się doniesień władze koncernu szukają potencjalnych nabywców dla dwóch gałęzi biznesu - rozwiązań dla operatorów sieci komórkowych i korporacyjnego sprzętu sieciowego. Oba te działy były źródłem największych przychodów koncernu w 2007 r. Nortel nadal jest poważnym graczem na obu tych rynkach, zaś z jego rozwiązań korzysta znaczna liczba klientów. Sprzedaż tych działów, być może konieczna z punktu widzenia przyszłości firmy, choć prawdopodobnie zamknie jej drogę do odzyskania dawnej pozycji. Bez nich Nortel stałby się bowiem głównie dostawcą usług i rozwiązań dla metropolitarnych sieci optycznych. Do grona potencjalnych kupców zaliczani są dotychczasowi konkurenci Nortela, m.in. Avaya, Siemens i Cisco.

Prawo upadłościowe wymaga, aby priorytetem działań restrukturyzacyjnych była maksymalizacja wartości firmy dla akcjonariuszy przy zapewnieniu jak najwyższej wypłacalności w stosunku do wierzycieli. Jeśli więc taka będzie optymalna ścieżka reorganizacji, to Nortel Networks może się znacznie skurczyć. Na 20 marca br. zaplanowano walne zgromadzenie wierzycieli spółki, które zdecyduje o dalszych etapach restrukturyzacji koncernu. Według zapewnień prezesa koncernu, szczegółowy plan restrukturyzacji zostanie podany do wiadomości publicznej w kwietniu lub na początku maja br. Z dniem 1 maja mija przedłużony termin ochrony przed wierzycielami.


TOP 200