W maju rozpocznie się walka o pieniądze na e-biznesy

9 maja zacznie się jedyny w tym roku konkurs w ramach działania 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej" PO IG. PARP ma do rozdania 307,5 mln zł na e-biznesy. Czy tym razem rozdysponuje je wszystkie?

Będzie to już szósty konkurs, w którym przedsiębiorcy działający na rynku krócej niż rok będą mogli się starać o unijne pieniądze. Tegoroczny konkurs będzie trwał od 9 maja do 3 czerwca, a jego budżet wynosi 307,5 mln zł. Wartość zgłaszanych projektów polegających na świadczeniu co najmniej jednej e-usługi musi mieścić się w przedziale od 20 do 700 tys. zł. Dofinansowanie może wynieść do 70 proc. wartości inwestycji, a w przypadku mikro lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o dotację ma nie więcej niż 27 lat, nawet 80 proc. Podczas ostatniego konkursu, zorganizowanego przez PARP między 30 lipca a 30 września 2010 roku, zostało złożonych 1850 wniosków, jednak dofinansowanie otrzymało mniej niż 10 proc. Okazało się wtedy, że nowe zasady składania wniosków są dla przedsiębiorców zbyt trudne. Jak wyjaśnia PARP, w poprzednim konkursie przyczyną odrzucenia tak sporej liczby wniosków nie były błędnie przyjęte założenia dotyczące modelu biznesowego projektu, lecz sposób prezentowania wszelkiego rodzaju danych w dokumentacji aplikacyjnej.

Efekt był taki, że w zeszłym roku mimo nadmiaru wniosków ostatecznie przy puli 321 mln zł do dofinansowania wybrano projekty o wartości 74,7 mln zł. W tegorocznym konkursie zasady i kryteria otrzymywania dofinansowania są takie same jak w 2010 r. PARP liczy jednak, że poprawi się jakość wniosków. "Poza kryteriami, kto może ubiegać się o dofinansowanie, mamy jeszcze szereg kryteriów dotyczących samego projektu. Nie spełnienie któregokolwiek z nich może poskutkować nie otrzymaniem dofinansowania lub nawet odrzuceniem projektu podczas formalnej oceny. Przystępując więc do planowania projektu pamiętajmy

Zobacz również:

  • Nowa europejska ustawa o chipach może złagodzić nierównowagę między podażą a popytem
  • Wsparcie finansowe na cyfryzację MŚP. Do zdobycia 110 mln PLN

o kwestiach podstawowych tj. projekt musi być realizowany nie dłużej niż 24 miesiące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jego rozpoczęcie musi nastąpić po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie oraz przede wszystkim projekt musi dotyczyć realizacji w pełni automatycznej e-usługi. Dodatkowo przedsiębiorcy muszą w projekcie uwzględnić kryterium innowacyjności, modelu biznesowego, rentowności, poprawności projektowanej dokumentacji oraz określić zakładane wskaźniki projektu i rezultaty e-usługi" - przypomina Karolina Wechman, specjalista ds. funduszy UE w Kancelarii Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200