W kierunku internetu

Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych wzbogaci ofertę w zakresie usług internetowych i handlu elektronicznego.

Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych wzbogaci ofertę w zakresie usług internetowych i handlu elektronicznego.

Zespół Efektywnych Technik Obliczeniowych SA (ZETO) z Tarnowa powstał w 1991 r. na bazie państwowego Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, którego historia sięga lat 70. Firma ma trzy oddziały: w Brzesku, Krakowie i Nowym Sączu. "Nasze ZETO różniło się od reszty zakładów. Przetwarzanie odbywało się bowiem nie na dużych maszynach, ale na minikomputerach Mera. Popularyzacja komputerów PC nie była więc dla nas szokiem" - wspomina Jerzy Ożegalski, prezes ZETO SA z Tarnowa.

Usługi w Internecie

Od niedawna ZETO ma koncesję na świadczenie usług internetowych i transmisję danych. Oferuje dostęp do Internetu zarówno klientom indywidualnym, jak i firmom. Firma jest również zainteresowana przedsięwzięciami z zakresu han- dlu elektronicznego. Pierwsze z nich to serwis internetowy, przeznaczony dla mieszkańców okolic Tarnowa (www.tarnow. okay.pl). Powstał on we współpracy z wydawcą katalogów regionalnych PAG.

Tarnowskie ZETO stworzyło własny system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem - Zintegrowany Pakiet Zarządzania. Jest on przeznaczony dla małych i średnich firm. "Nasz pakiet umożliwia użytkownikom własnoręczne dokonywanie modyfikacji pewnych funkcji. Dotyczy to np. metody rozliczania kosztów w systemie finansowo-księgowym lub sposobów wynagradzania

w systemie kadrowo-płacowym" - mówi Jerzy Ożegalski. Zintegrowany Pakiet Zarządzania wdrożono w prawie 150 przedsiębiorstwach - twierdzą przedstawiciele .

Brak jedności

Po przekształceniu Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej powstało 14 niezależnych ośrodków ZETO. Wkrótce potem zaczęto podejmować próby mające na celu skonsolidowanie tych zakładów w jedną grupę. "Zakłady ZETO działają na terenie całej Polski. Ten ogromny potencjał jest wciąż nie wykorzystany" - przekonuje Jerzy Ożegalski. Tylko niektóre zakłady nawiązały ze sobą bliższą współpracę. Oparta jest ona jednak głównie na nieformalnych kontaktach między przedstawicielami ich kierownictwa.

ZETO starają się jednak występować jako konsorcjum w kontaktach z dużymi firmami teleinformatycznymi. Umożliwia im to uzyskanie korzystniejszych cen na kupowane produkty. ZETO współpracują również z Optimusem, który two-rzy na ich potrzeby komputery osobiste Zetan.

"Nie wszystkie zakłady są jednak zainteresowane współpracą. Wynika to być może z obaw czy wzajemnego konkurowania. Obawiam się, że o związkach kapitałowych nie ma na razie co marzyć" - uważa Jerzy Ożegalski. Największym problemem wydaje się wyłonienie lidera grupy, a bez tego przedsięwzięcie jest skazane na niepowodzenie.


TOP 200