W czerwcu kolejna runda dotacji "Paszport do eksportu"

Polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wtedy wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Firmy mogą liczyć na unijne dotacje w wysokości nawet 200 tys. zł na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł. W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym, uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów i usług na wybrany rynek zagraniczny, udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą oraz doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.

W I etapie Działania 6.1 PO IG przedsiębiorcy mogą aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu". Kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł. Maksymalny procent dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu. W II etapie firmy mogą aplikować o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W tym etapie można uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.)

Zobacz również:

  • UE przeznaczy miliardy euro na fabryki układów scalonych
  • Polskie firmy sprzedają za granicę coraz więcej usług IT
W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200