W cyfrowej erze druk trzyma się mocno

Cyfrowa transformacja pozostaje nośnym tematem wśród dostawców IT oraz ich klientów, jednak wyniki przeprowadzonego na zlecenie firmy Brother badania wskazują, że obrót tradycyjnych, drukowanych dokumentów trzyma się mocno.

Badanie „Druk w polskich małych i średnich firmach” przeprowadzone zostało na reprezentatywnej próbie 307 przedsiębiorstw wywodzących się z sektora MŚP. Jego celem było m.in. ustalenie, jaka jest rola druku w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, na jakie kwestie zwracają uwagę ich przedstawiciele, podejmując decyzje zakupowe, oraz jakie potrzeby starają się w ten sposób zaspokajać. Jakie są najważniejsze wnioski płynące z wyników badania?

Obieg dokumentów wciąż na papierze

Tradycyjny druk i papierowa dokumentacja wciąż pozostają kluczowym lub bardzo ważnym elementem obiegu informacji dla 80% małych i średnich polskich firm – zarówno wewnątrz, jak i w ramach wymiany informacji między kontrahentami. Taki stan rzeczy wynika zarówno z regulacji prawnych, dotyczących przechowywania dokumentów takich jak umowy, druki księgowe czy tzw. WZ-ki, jak i przyzwyczajenia pracowników.

Zobacz również:

  • Nowe drukarki MFP Sharp - tanie i wydajne drukowanie dla MŚP
  • Idealne miejsce dla rozwoju pracowników

Mimo ważnej roli druku w codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw, nie są one skłonne do korzystania z profesjonalnych usług outsourcingu druku – wyniki badania ujawniają wyraźną preferencję do tradycyjnych sposobów zarządzania drukiem po stronie organizacji; 50% firm w ogóle nie jest zainteresowanych outsourcingiem druku, zaś kolejne 10% uznaje tę możliwość za mało istotną. Z zainteresowaniem do oferty dostawców podchodzi jedynie co piąta firma.

Tradycyjne podejście widać także w stosunku do dostępności druku z poziomu urządzeń mobilnych – funkcjonalność ta wykorzystywana jest bardzo rzadko lub wcale (96%).

Eksploatacja urządzeń drukujących

Zasadnicza większość firm sektora MŚP (90%) wykorzystuje drukarki laserowe, rzadziej – atramentowe (39%). Polskie przedsiębiorstwa maksymalnie wydłużają czas eksploatacji urządzeń drukujących: 41% respondentów wskazało, że drukarki wymieniają średnio co 5 lat lub rzadziej, 11% robi to co 4 lata, 30% – co 2 lub 3 lata. Impulsem do kupienia nowych drukarek jest w istotnej większości przypadków po prostu zużycie lub awaria dotychczasowego sprzętu (73% wskazań).

Kupując nowe urządzenia drukujące, przedsiębiorcy zwracają największa uwagę na koszt materiałów eksploatacyjnych (64%), niską awaryjność (40%), szybkość drukowania (38 proc.) oraz cenę zakupu bądź leasingu sprzętu (36%). Co ciekawe, bardzo niewiele wskazań wśród rozpatrywanych kryteriów uzyskało bezpieczeństwo danych (raptem 7%).

Wśród najczęstszych problemów związanych z eksploatacją urządzeń drukujących, respondenci wymieniali zakup materiałów eksploatacyjnych (21%) oraz konieczność częstego serwisowania drukarek (17%). Niemal połowa firm (45%) twierdzi jednak, że nie ma ze sprzętem drukującym żadnych poważnych problemów.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200