W IBM umiarkowany optymizm

Korporacja IBM ogłosiła wyniki finansowe za czwarty kwartał i cały rok 2000

W ostatnim kwartale roku 2000 zysk netto IBM wyniósł 2,7 mld USD, co w porównaniu z czwartym kwartałem 1999 r. oznacza wzrost o 28 %. Przychody w tym czasie wzrosły o 6 %, osiągając wartość 25,6 mld USD.

W całym roku 2000 zysk netto wyniósł 8,1 mld USD i był wyższy o 16 % niż w 1999r.(7,7 mld USD), zaś przychody w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 1 % do wartości 88,4 mld USD (87,5 mld USD w 1999 r.).

Louis V. Gerstner, prezes IBM, skomentował wyniki: "Czwarty kwartał był dla nas szczególnie udany, a jego wyniki potwierdzają, że nabieramy "rozpędu" Patrząc w przyszłość spodziewamy się wprawdzie pewnych perturbacji na rynku amerykańskim w związku z niepewną sytuacją gospodarczą, ale liczymy na to, że uda nam się zachować silną pozycję wobec konkurencji. Ponadto nasza aktywność na rynkach azjatyckich i europejskich powinna zrównoważyć przejściowe trudności na rynku w USA. Spodziewamy się, że rok 2001 będzie kolejnym dobrym rokiem dla IBM."


IBM Think Digital Summit Poland, 16-17 września 2020
TOP 200