Voiceserver for Windows

System Voiceserver for Windows firmy Applied Voice Technology umożliwia wykonywanie przez system Windows komend wydawanych za pomocą głosu. Całość składa się z karty, mikrofonu oraz oprogramowania i pozwala na sterowanie wykonywaniem poleceń dostępnych w menu Windows. System dodaje do programów aplikacyjnych makrorozkazy aktywowane przez dźwięk powodując, że mysz staje się zbyteczna.

System Voiceserver for Windows firmy Applied Voice Technology umożliwia wykonywanie przez system Windows komend wydawanych za pomocą głosu. Całość składa się z karty, mikrofonu oraz oprogramowania i pozwala na sterowanie wykonywaniem poleceń dostępnych w menu Windows. System dodaje do programów aplikacyjnych makrorozkazy aktywowane przez dźwięk powodując, że mysz staje się zbyteczna.

Ze względu na ograniczoną liczbę poleceń, ich rozpoznawania system uczy się w prosty sposób - wystarcza czterokrotne, szybkie powtórzenie każdej komendy dostępnej w menu. W czasie pracy układ porównuje sygnały rejestrowane przez mikrofon ze zbiorem zapamiętanych wzorców. Wzorce te są aktualizowane, jeśli z upływem czasu głos użytkownika ulega zmianie - system ma zdolność samodopasowywania się.

Dobrze zaprojektowany układ do analizy dźwięków nie spowalnia w istotny sposób pracy mikrokomputera. W porównaniu ze sterowaniem pracą Windows za pomocą myszy, możliwe jest nawet pewne przyspieszenie wykonywania poleceń, gdyż porównanie komendy wydanej głosem z wzorcami nie zajmuje więcej czasu niż ok. 0.5 s.


TOP 200