VoIP przez LMDS

Firma Crowley uzupełniła swoją ofertę o usługę telefonii internetowej VoIP. Będzie ona realizowana za pośrednictwem bezprzewodowej technologii LMDS.

Firma Crowley uzupełniła swoją ofertę o usługę telefonii internetowej VoIP. Będzie ona realizowana za pośrednictwem bezprzewodowej technologii LMDS, a całość kosztów integracji systemów u klientów pokryje operator. Usługa jest przeznaczona przede wszystkim dla średnich firm.

System telefonii VoIP oferowany przez Crowley jest zintegrowany z istniejącą u klienta infrastrukturą telekomunikacyjną. Usługa obejmuje instalację urządzeń telekomunikacyjnych, integrację i konfigurację urządzeń oraz świadczenie usługi VoIP.

Zobacz również:

Dodatkowo Crowley oferuje usługę transmisji głosu przez sieci wirtualne VPN (Głosowy VPN), która umożliwia zastosowanie jednej infrastruktury do transmisji danych komputerowych i głosu. Przesyłanie rozmów telefonicznych przez infrastrukturę VPN jest możliwe dzięki prostej integracji centralek abonenckich z siecią VPN za pośrednictwem bramy głosowej. Za rozmowy telefoniczne nie są pobierane dodatkowe opłaty poza stałą opłatą abonamentową.


TOP 200