Visual dBase 5.5 dla intranetu

Rozszerzenia właściwości funkcjonalnych bazy Borland Visual dBase 5.5 - narzędzia do budowy intranetu.

Rozszerzenia właściwości funkcjonalnych bazy Borland Visual dBase 5.5 - narzędzia do do budowy intranetu.

W wyścigu o coraz lepszą obsługę rosnącego lawinowo rynku Internetu i intranetu każdy poważny dostawca baz danych umożliwia tworzenie stron HTML według zawartości swej bazy danych. Borland udostępnił narzędzia do obsługi małej i średniej lokalizacji intranetowej na podstawie zawartości bazy danych za pomocą rozszerzeń pakietu Visual dBase 5.5.

Pakiet rozszerzeń zawiera WebTools do tworzenia stron HTML i współpracy z klientem Web za pośrednictwem języka Common Gateway Interface (CGI), eksperta do przeszukiwania bazy danych TableSearch Web Expert oraz eksperta do publikowania w Web - TablePublish Web Expert. Pakiet do działania wymaga Visual dBase 5.5 z kompilatorem aplikacji. Razem powstaje kompletny zestaw do łatwego publikowania informacji w postaci stron HTML.

Każdy z ekspertów w trakcie procesu tworzenia raportów prowadzi użytkownika do publikowania w postaci stron HTML, przygotowując pliki w rodzimym dla dBase formacie Xbase, które po skompilowaniu dają wykonywalną aplikację. Podobnie jak inne narzędzia Borlanda proces tworzenia aplikacji w Visual dBase jest w pełni dwukierunkowy - zmiany w formie graficznej uwidaczniają się w skryptach i odwrotnie: redagując skrypt, można obserwować zmiany formy wizualnej aplikacji.

Pliki wykonywalne aplikacji można przesyłać do wykonywania z bazy danych na CD-ROM lub z lokalnej kopii bazy na notebooku.


TOP 200