Visual FoxPro

Podczas targów CeBIT Microsoft przedstawił Visual FoxPro 3.0 for Windows. Jest to kolejna wersja systemu służącego do administrowania i projektowania systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (SZBD), przeznaczona dla użytkownika indywidualnego.

Podczas targów CeBIT Microsoft przedstawił Visual FoxPro 3.0 for Windows. Jest to kolejna wersja systemu służącego do administrowania i projektowania systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych (SZBD), przeznaczona dla użytkownika indywidualnego.

Podstwowym atutem nowego SZBD jest 32-bitowe środowisko do tworzenia aplikacji (Rapid Application Development - RAD). W Visual FoxPro programowaćmożna także za pomocą używanego we wcześniejszych wersjach systemu języka Xbase. Nowym elementem jest Visual Class Designer PowerTool - narzędzie do wizualnego tworzenia obiektów. Dzięki niemu użytkownik nie musi uczyć się składni języka Xbase, wystarczy że przeciągnie elementy ekranowe z listwy narzędziowej. Po dokładniejszym poznaniu Xbase, może dołączać kod sterujący poszczególnymi elementami.

System wyposażono w dużą liczbę klas obiektów, co pozwala na tworzenie złożonych aplikacji. Dzięki klasom uzyskuje się także możliwość indywidualnego dopasowania elementów ekranowych, bez potrzeby pisania kodu. Dzięki dziedziczeniu obiektów zmiany w pierwotnym obiekcie automatycznie spowodują zastosowanie ich podczas każdego nowego użycia danego obiektu.

Microsoft zdecydował się na wbudowanie w nowe FoxPro narzędzi służących do połączeń klient/serwer. W nowym SZBD można projektować aplikacje klient/serwer umożliwiające lokalny i zdalny dostęp do zbiorów danych. Korzystając z technologii 32-bitowego Open DataBase Connectivity 2.0 (ODBC) użytkownik może także komunikować się z innymi systemami małych oraz dużych DBMS. ODBC obsługuje m.in. MS SQL Server 4.2, Oracle6 i Oracle7, dBASE III i IV, MS Access 1.x i 2.0, Paradox 3.x i 4.0, MS Excel 3.0, 4.0, 5.0, Btrieve. Za pomocą ODBC można uzyskać dostęp do 55 innych baz danych.

Producent zastosował wsadowe możliwości przetwarzania, użyteczne zwłaszcza w przetwarzaniu dużych transakcji. Użytkownik może manipulować danymi lokalnie dzięki podglądowi informacji, znajdujących się na serwerze pracującym w tle (back-end). W środowisku wielodostępnym, gdy równocześnie wprowadza się zmiany do rekordów na serwerze, Visual FoxPro automatycznie powiadamia ich o zmianach. Pakiet wyposażono w zabezpieczenia dostępu.

Dużą zaletą nowej wersji jest uproszczenie interfejsu użytkownika. Visual FoxPro nareszcie wyposażono w definiowalne paski narzędziowe, modyfikowalne oraz dające się przemieszczać po ekranie. Pojawiły się, jak i w innych produktach tej firmy, okienka dialogowe z zakładkami. Nowy system posługuje się także techniką "przenieś i upuść" (drag & drop) do logicznego łączenia obiektów np. tworzenie między nimi relacji. Projektanci baz danych mogą wykorzystywać na poziomie tabeli ograniczenia i funkcje związane z charakterem danych.

Nową bazę danych, podobnie jak MS Access, wyposażono w kilkanaście typów asystentów (Wizardów) ułatwiających obsługę istniejących i projektowanie nowych baz. Wymuszanie integralności referencyjnej zabezpiecza spójność danych.

Visual FoxPro wykorzystuje 32-bitowe OLE (object linking and embedding) służące do tworzenia bezkonfliktowych połączeń między różnymi aplikacjami Microsoftu. Nowa wersja FoxPro zawiera OLE Automation pozwalające na sterowanie aplikacjami biurowymi Microsoft Office. Korzystanie z elementów OLE Control oferuje dostęp do setek przygotowanych przez innych producentów funkcji i usług.

Visual FoxPro 3.0 jest zgodna z FoxPro 2.6. Pliki i aplikacje stworzone za pomocą poprzedniej wersji systemu bez kłopotu można uruchomić w nowej wersji. Projektanci baz danych mają także do dyspozycji wbudowany konwerter automatycznie przenoszący wszystkie elmenty aplikacji napisanej w poprzedniej wersji. Możliwe jest również stopniowe przechodzenie z dawnej aplikacji poprzez modyfikację części kodu FoxPro 2.6.

Polskie wersje Visual FoxPro Standard i Professional pojawią się na rynku za 3 miesiące. Spodziewane ceny to ok. 400 USD za wersję Standard oraz 600-700 USD za Professional.

Wymagania sprzętowe: 386, 8 MB RAM (rekomendowane 12 MB), Windows 3.1, Windows NT 3.5, SVGA, mysz. Wersja Professional zajmuje min. 35 MB miejsca na dysku (maks. 75 MB). Wersja Standard wymaga min. 14 MB miejsca (maks. 40 MB).

Nowa wersja FoxPro oferuje użytkownikowi graficzny interfejs, 32-bitowe, obiektowe środowisko programistyczne oraz nowoczesne możliwości klient/serwer.


TOP 200