Vista: powolne przechodzenie na nowy system

Windows Vista pojawił się na rynku korporacyjnym miesiąc temu, jednak użytkownicy biznesowi i analitycy są na ogół zgodni, że najnowszy system operacyjny Microsoftu nie jest jeszcze gotowy do zajęcia miejsca XP.

Problem nie tkwi w samym oprogramowaniu - większość uważa, ze Vista jest technicznie solidnym produktem - ale w peryferyjnych problemach, które Microsoft musi rozwiązać, aby ułatwić przejście na Vista.

Przykładem są łatki. 12 grudnia Microsoft udostępnił łatki dla Internet Explorer 7 poprawiające wydajność filtra antyphishingowego. Microsoft 'załatał' jednak problem dla Windows XP i Server 2003, ale nie dla Vista. Uaktualnienie dla Vista pojawi się dopiero po ukazaniu się konsumenckiej wersji systemu, planowanej na styczeń. I chociaż Microsoft wydaje teraz łatki bezpieczeństwa dla Vista, to łatki związane z wydajnością, takie jak wspomniane ulepszenia filtrów antyphishingowych, są obsługiwane w innym trybie.

Microsoft nie podaje powodów zatrzymania niektórych łatek, nawet jeżeli produkt dostępny jest dla użytkowników biznesowych, a niektóry analitycy twierdzą, że głównym tego powodem są sprawy aplikacyjne.

Kompatybilność aplikacyjna to kolejny problem Vista. Oprogramowanie VPN czy antywirusowe to jedne z głównych pozycji na liście aplikacji, ważnych z punktu widzenia użytkowników, które muszą być dostosowane do pracy z nowym systemem. W tej chwili najpopularniejsze oprogramowanie tego rodzaju, jak również wiele innych aplikacji używanych przez użytkowników biznesowych, nie będzie dostępnych dla użytkownika zanim nie pojawi się konsumencka edycja nowego systemu operacyjnego.

Niektóre aplikacje, które nadal nie są kompatybilne z Vista to m.in. Lotus Notes, klienty VPN Cisco i Check Point czy oprogramowanie antywirusowe Trend Micro.

IBM potwierdził wsparcie dla Vista w połowie roku 2007 (wtedy pojawi się kolejna wersja zestawu do współpracy - Lotus Notes 8). Klient VPN Cisco dla Vista pojawi się w pierwszym kwartale 2007 r. Check Point VPN i oprogramowanie antywirusowe Trend Micro dla Vista pojawią się po ukazaniu się wersji konsumenckiej Vista. Niektóre firmy jednak, jak np. McAfee udostępniły już oprogramowanie antywirusowe dla Vista.

Nawet własne oprogramowanie Microsoftu nie zawsze jeszcze jest dostosowane do platformy Vista. Najnowsza baza danych Microsoftu, SQL Server 2005, nie będzie dostępna dla użytkowników Visty do czasu pojawienia się wersji konsumenckiej systemu.

Z tych to powodów wielu analityków oczekuje, że wśród użytkowników biznesowych ruch w kierunku Vista tak na dobre rozpocznie się w roku 2008.


TOP 200