Virgin Mobile Polska ukarane za nieprzestrzeganie przepisów RODO

UODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych) twierdzi, że przeprowadzone przez niego badanie potwierdziło iż spółka Virgin Mobile Polska naruszyła określone w przepisach RODO zasady poufności danych i w związku z tym nałożyła na nią karę w wysokości 1,9 mln zł.

RODO

Urząd skontrolował spółkę po tym, gdy dotarły do niej informacje iż nie prowadzi ona regularnych testów weryfikujących zabezpieczenia związane z przekazywaniem danych między aplikacjami, które związane były z obsługą osób kupujących usługi przedpłacone. W efekcie miało dojść do naruszenia ochrony danych, w wyniku którego nieuprawniona osoba uzyskała dane klientów z jednej z baz.

W toku postępowania okazało się, że wymiana danych między aplikacjami w systemie informatycznym miała następować po zweryfikowaniu pewnych parametrów z wniosków rejestracyjnych klientów usług prepaid. Jednak w praktyce ta weryfikacja nie działała, a przed jej wdrożeniem mechanizm ten nie został przetestowany.

Zobacz również:

  • Ta firma oferuje postkwantowe szyfrowanie danych E2EE
  • Duże zmiany w komunikatorze WhatsApp

W związku z tym organ nadzoru uznał, że wdrożenie systemu służącego do przetwarzania danych do użytku bez poprawnie działającej walidacji zakładanych parametrów jest rażącym naruszeniem administratora.

UODO nakładając karę wziął również pod uwagę fakt, że naruszenie do którego doszło u operatora ma poważny charakter, gdyż stwarza wysokie ryzyko negatywnych skutków ochrony prawnej dla dużej liczby osób (np. ryzyko kradzieży tożsamości). Kara pieniężna ma sprawić, że spółka w przyszłości nie dopuści już do podobnych zaniedbań.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200