Veritas w Veritasie

Comp SA zakończyła kompleksowe wdrożenie systemu archiwizacji danych w firmie Inco Veritas. Zainstalowane rozwiązanie oparte jest na oprogramowaniu Veritas Software - NetBackup BusinesServer.

Comp SA zakończyła kompleksowe wdrożenie systemu archiwizacji danych w firmie Inco Veritas. System informatyczny tego przedsiębiorstwa opiera się na platformie Solaris, oprogramowaniu wspomagającym zarządzanie Baan oraz bazach danych Oracle. Comp wdrożył w Inco centralny system archiwizacji Veritas Software - NetBackup BusinesServer.

Przedmiotem kontraktu było zaprojektowanie rozwiązania, dostawa i wdrożenie oprogramowania oraz niezbędnego sprzętu. Oprogramowanie klienckie systemu NetBackup zainstalowano na większość serwerów w przedsiębiorstwie działających pod kontrolą Solarisa i Windows NT. W Inco wydzielono serwer backupowy współpracujący z biblioteką taśmową L20 StorageTek. Instalacja NetBackup BusinesServer zapewnić miała automatyzację procesu archiwizacji. Dotychczas wykonywanie kopii bezpieczeństwa możliwie było jedynie podczas przerw w pracy systemu. Do archiwizowania bazy Oracle w systemie online zastosowano moduł Recovery Manager (RMAN) dostępny w bazach Oracle od wersji 8.

Zobacz również:


TOP 200