Veritas Software w krajach nadbałtyckich

Zarząd Veritas Software, mianował Marcina Motela, dotychczasowego Dyrektora Generalnego firmy na Polskę, na stanowisko Country Managera odpowiedzialnego za region krajów nadbałtyckich.

Zarząd Veritas Software, mianował Marcina Motela, dotychczasowego Dyrektora Generalnego firmy na Polskę, na stanowisko Country Managera odpowiedzialnego za region krajów nadbałtyckich.

Motel odpowiedzialny będzie za koordynację działań firmy na Litwie, Łotwie i Estonii, a w szczególności za wsparcie i rozwój kanału dystrybucyjnego oraz rozbudowę sieci partnerów w tych krajach.

Zobacz również:

Więcej informacji:

Veritas Software Poland Sp. z o.o.

Marcin Motel

Country Manager

tel. (22) 528 92 77

fax. (22) 528 92 67

mailto:[email protected]

http://www.veritas.com/pl


TOP 200