Veracomp aktywniej z SAN

Veracomp podpisało umowę dystrybucyjną z firmą Bracade Communications Systems, jednym z największych światowych producentów infrastruktury Fibre Channel do sieci SAN (Storage Area Network).

Veracomp podpisało umowę dystrybucyjną z firmą Bracade Communications Systems, jednym z największych światowych producentów infrastruktury Fibre Channel do sieci SAN (Storage Area Network).

Pierwszy krok to rozpoczęcie dystrybucji przełączników Fibre Channel Brocade z rodziny SilkWorm. Urządzenia są sercem systemu Storage Area Network, odpowiedzialnym za komunikację między serwerami a innymi urządzeniami pamięci masowych. Umożliwiają połączenia i wymianę informacji. Ze względu na możliwość zwielokrotniania połączeń wykorzystywane są w systemach teleinformatycznych wymagających wysokiej wydajności i ciągłości dostępu do danych.

Oprócz kompleksowej oferty przełączników Fibre Channel SAN i specjalizowanego oprogramowania, Veracomp będzie zapewniał firmom integracyjnym pomoc biznesową w postaci wsparcia technicznego, programów informacyjno-edukacyjnych oraz usług finansowo-logistycznych. Kontrakt zawiera też możliwość oferowania im przez dystrybutora rozszerzonych usług serwisowych w zakresie produktów Brocade.

Rozwiązania Brocade są częścią oferty działu pamięci masowych specjalizującego się w sieciach SAN, technologii RAID i backupie danych. W skład grupy zajmującej się sprzedażą produktów Bracade wejdą specjalnie przeszkoleni konsultanci handlowi, menedżerowie produktów i inżynierowie wsparcia technicznego.