Veeam zaprezentował Veeam Availability Orchestrator

Firma wprowadziła do oferty kolejny element rozwiązania Veeam Availability Platform. Nosi on nazwę Veeam Availability Orchestrator i umożliwia przedsiębiorstwom zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie ciągłości biznesowej oraz pozwala usuwać skutki awarii (narzędzie typu DR; Disaster Recovery).

Szybko rosnące tempo zmian biznesowych i technologicznych wymaga ciągłego aktualizowania planów DR, co według Forrester Research robi dziś tylko 14% firm. Jak zapewniają twórcy Veeam Availability Orchestrator, narzędzie to rozwiązuje ten problem.

Narzędzie Veeam Availability Orchestrator zostało zaprojektowane z myślą o dostępności klasy korporacyjnej i zapewnia mechanizm koordynacji DR dla replik Veeam Backup & Replication. Wspiera takie zadania, jak koordynacja, tworzenie, dokumentowanie, testowanie i realizowanie planów DR.

Zobacz również:

  • Wielka inwestycja Atmana w przetwarzanie danych
  • Bezpieczeństwo w każdym środowisku
  • Zerowanie Windows 10/11 - z której opcji skorzystać?

Veeam Availability Orchestrator przywraca system IT w dowolnym czasie poprzez zautomatyzowane i ręczne testowanie planów oraz kontrole gotowości, które nie mają wpływu na środowisko produkcyjne. Gwarantuje przy tym ciągłości usług IT poprzez realizację planów przełączania awaryjnego i przywracania po awarii (failover/failback) obejmujących wiele lokalizacji, łącznie z weryfikacją usług i aplikacji.

Rozwiązanie Veeam Availability Orchestrator jest obecnie dostępne dla klientów z licencją Veeam Availability Suite lub Veeam Backup & Replication Enterprise Plus.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200