Vectra wdroży rozwiązania do zarządzania promocjami

W gliwickim oddziale firmie Tauron Dystrybucja został wdrożony nowoczesny system zarządzania komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną.

Rozwiązanie bazuje na zunifikowanej platformie komunikacyjnej Customer Interaction Center firmy Interactive Intelligence. Wdrożenie systemu odbyło się w dwóch etapach. W pierwszej fazie projektu, zakończonej w maju 2012 r., specjaliści z firm Damovo Polska i Interactive Intelligence przygotowali na podstawie wymagań określonych przez Tauron wyspecjalizowaną aplikację konsoli dyspozytorskiej, obsługującą wszystkie zadania komunikacyjne związane ze stanowiskiem dyspozytora. W drugim etapie rozwiązanie zostało zintegrowane z systemem łączności radiowej Tetra firmy Motorola. Całość prac została zakończona w listopadzie.

Dyspozytorzy spółki Tauron Dystrybucja odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej, a także zarządzają służbami technicznymi odpowiedzialnymi za utrzymanie. Szybka i niezawodna komunikacja jest w tym wypadku kluczowa. Konsola dyspozytorska została zaprojektowana tak, aby umożliwić pracownikom dystrybucji prosty dostęp do wszystkich funkcji komunikacyjnych wykorzystywanych w codziennej pracy. Aplikacja pozwala na wyszukiwanie kontaktów w książkach adresowych, definiowanie przycisków szybkiego wybierania, przeglądanie historii połączeń i odsłuch nagranych rozmów lub prezentację alarmów z różnych systemów. Przydatną funkcję stanowi możliwość priorytetyzacji kontaktów i tworzenia trzech kolejek połączeń przychodzących: kolejki roboczej, kolejki ważnej z kontaktów o statusie VIP oraz kolejki dyspozytorskiej, umożliwiającej szybki kontakt z zespołem terenowym zarządzanym przez danego dyspozytora. Dzięki centralizacji systemu możliwe jest efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich w przypadku sytuacji kryzysowych. Aplikacja pozwala dyspozytorom na szybkie włączenie się do obsługi połączeń i wiadomości w każdym rejonie i wsparcie swoich kolegów w nagłych przypadkach.

W celu komercyjnej reprodukcji treści Computerworld należy zakupić licencję. Skontaktuj się z naszym partnerem, YGS Group, pod adresem [email protected]

TOP 200