VMware Tanzu – nowoczesna platforma mikroserwisowa.

Materiał promocyjny Jednym z wyzwań, z którymi zmagają się aktualnie działy IT, jest trudność w szybkim wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Z czego to wynika? Najpewniej ten problem jest skutkiem złożoności i pewnego poziomu skomplikowania klasycznego modelu architektury. Wraz z silnym wzrostem ilości danych przetwarzanych w systemach organizacji, architekci systemów zauważyli, że architektura monolityczna przestała się sprawdzać, ze względu na trudność z jej skalowaniem, wdrażaniem nowych wersji i zapewnieniem odpowiedniego poziomu dostępności. Dopisanie kilku linijek kodu wymaga napisania tysięcy testów mających na celu sprawdzić możliwe naruszenia integralności, spowodowane przez wprowadzane zmiany. Rozwiązanie tego i kilku innych problemów przyszło wraz z pojawieniem się platform mikroserwisowych.

„Architektura mikroserwisowa pojawiła się relatywnie dawno, a mimo to cały czas zmienia oblicze współczesnego IT i zatacza coraz szersze kręgi w przedsiębiorstwach. Z jednej strony może to wynikać z mnogości problemów jakie rozwiązuje, z drugiej strony, łatwo daje się zaadoptować do zagadnień takich jak szeroko rozumiane AI/ML i wszelkich innych technologii, które coraz częściej pojawiają się w kolejnych coraz bardziej zaskakujących zastosowaniach. Dzięki tej łatwości może trwale wpisać się w krajobraz IT” - zauważa Jakub Janakowski, Presales & Implementation Director w IT Solution Factor.

W przeszłości aplikacje były pisane tak, że każda z nich realizowała wiele funkcji, instalowana była na relatywnie drogim serwerze i wymagała sporo uwagi. Jej skalowalność ograniczała się w większości przypadków do pojedynczego serwera i mocy obliczeniowej jaką dysponował. Co za tym idzie, w momencie, w którym potrzeby firmy rosły, wymagany był zakup większego i kosztowniejszego serwera. Wprowadzanie nowych wersji aplikacji wymagało przestoju całego systemu. Zabezpieczenie takiej aplikacji wiązało się z zastosowaniem odpowiedniego rozwiązania klastrowego, które i tak nie uwalniało nas od przestojów.

Mikroserwisy odwróciły ten paradygmat do góry nogami. Aplikacja monolityczna została podzielona na małe części ze względu na funkcję, którą pełniły a to pozwoliło na łatwe skalowanie poprzez zwielokrotnianie tych części (mikroserwisów), które aktualnie były potrzebne. Takie wyodrębnione części wymagały ujednoliconego mechanizmu komunikacji, czyli API oraz odpowiedniej platformy, która będzie umożliwiała ich łatwe wdrażanie, zwielokrotnianie, balansowanie zasobami oraz zapewni wysoką dostępność. Zaczęły pojawiać się platformy, które realizowały takie funkcje. Były wśród nich m.in. Mesosphere, Rancher, Docker Swarm i wreszcie Kubernetes. Ostatecznie zwycięzcą na rynku okazała się ta ostatnia. Dzięki temu, że jest to platforma open source, szybko nastąpiła jej adopcja, a kolejni dostawcy, w tym takie firmy jak AWS, IBM, czy VMware zaczęły wplatać ją do swojego portfolio.


Dowiedz się w jaki sposób rozwiązanie VMware Tanzu może pomóc w zarządzaniu aplikacjami i poznaj szczegóły wdrożenia dla Poczty Polskiej. Dodatkowo udostępniamy instrukcję umożliwiającą pobranie i przetestowanie wersji demo rozwiązania VMWare.

Pobierz materiał!

Dzięki temu, że rozwiązania do wirtualizacji tej ostatniej firmy znane są praktycznie każdemu administratorowi – Tanzu - czyli platforma Kubernetes firmy VMware zgodna w stu procentach z wersją open source, jest dla większości kolejnym logicznym krokiem w rozwoju. Z jednej strony VMware Tanzu pozwala programistom w łatwy sposób realizować cele biznesowe organizacji, z drugiej zaś, pozwala na wyjątkowo bezproblemowe przystosowanie dla użytkowników często zarządzających tą platformą. Tym, którzy dotychczas mieli do czynienia z produktami VMware na co dzień.

vSphere oraz Tanzu pozwalają zespołom użyć ponownie istniejących środowisk vSphere w celu szybkiego uruchomienia klastrów Kubernetes dla zespołów rozwojowych bez zmiany istniejącej infrastruktury, przeinstalowywania ESXi czy innych drastycznych zmian. Z racji powyższego jest to najprostsza w implementacji i najbardziej intuicyjna dla administratorów vSphere platforma Kubernetes.

VMware Tanzu oferowane jest w kilku wariantach, rozpoczynając od najprostszego Tanzu on vSphere, poprzez Tanzu Kubernetes Grid, a skończywszy na Tanzu Kubernetes Grid Integrated.

Transformacja do architektury mikroserwisowej jest dużym wyzwaniem, które rozpoczyna się już na etapie wdrożenia platformy. Jako ITSF mamy odpowiednio wyszkolonych specjalistów i możemy w tym pomóc. Wdrożyliśmy już taką platformę między innymi w ramach kontraktu dla Poczty Polskiej. Cały projekt wymagał od nas zaprojektowania od podstaw systemu działającego w dwóch ośrodkach obliczeniowych, wdrożenia, integracji z oprogramowaniem NSX oraz przeprowadzenia odpowiednich szkoleń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jak szybciej wdrażać nowe systemy biznesowe i modernizować je bez utraty dostępności, przy pomocy architektury rozwiązań mikroserwisowych - odwiedź naszą stronę: www.itsf.com.pl, lub skontaktuj się z nami: [email protected]